Pieces of Peace

 

Het Leerke

Vzw Het Leerke is een jonge Belgisch-Nederlandse oecumenische vereniging die workshops, vorming en begeleiding aanbiedt rond zingeving en rituelen. Eén van hun belangrijkste activiteiten is bibliodrama. Onder deze noemer past een gamma aan (drama)werkvormen waarmee op een creatieve manier zingeving, gemeenschaps- en persoonsgroei gekoppeld worden aan verhalen uit de Bijbel en uit andere levensbeschouwelijke tradities.

 

Dertiende Europese Bibliodrama Conferentie

Van 23 tot 27 augustus 2017 is Vlaanderen gastland voor de 13de Europese Bibliodrama Conferentie. Het European Bibliodrama Network verbindt mensen uit meer dan 12 landen uit diverse bibliodrama-scholen en geloofsovertuigingen (http://www.bibliodrama-ebn.eu/).

Het is een netwerk waar mensen met interesse voor bibliodrama elkaar kunnen ontmoeten, materiaal kunnen uitwisselen, gezamenlijk vorming of workshops kunnen organiseren … Door de conferentie proberen we telkens vernieuwend en inspirerend te werken door de themakeuze en door te focussen op één of meer nieuwe elementen die de bestaande werkvormen verfijnen, verdiepen of verbreden. 

Omdat de conferentie elk jaar in een ander land plaats vindt, is het een uitgelezen kans voor deelnemers uit het gastland om het medium te verkennen en zonder grote reiskosten toch contact te hebben met deelnemers uit verschillende landen. Torhout zal dit jaar de uitvalsbasis zijn. Door de nabijheid van Ieper en omstreken willen we aansluiten bij de herdenking rond 100 jaar Groote Oorlog.

 

‘Pieces of Peace’ wordt de titel

‘Should I not have concern? (Jona 4,11)’ is de vlag waar we onder varen.

Vrede, vergeving, verzoening en verbinding zullen de rode draad zijn in de workshops met vertegenwoordigers uit de verschillende partijen die ook 100 jaar geleden op die plek verzameld waren. Daar is het Diocesaan Centrum Groenhove de ideale plek voor: bruisend middelpunt van heel wat diensten van bisdom Brugge, groene oase van rust in wiens hart een kleine Karmelietessen-gemeenschap woont en bidt, alle ruimte en uitdaging voorhanden om aan de eigen spiritualiteit te kunnen werken met het verhaal van Jona als vertrekpunt en leidraad. 

De ervaring van vorige edities deed ons als organiserende vereniging kiezen om volgende extra en vernieuwende elementen op de agenda te zetten:

Interfaith: we willen uitdrukkelijk aandacht geven aan hoe verhalen uit verschillende tradities elkaar raken. Uiteraard werkt dit maar echt wanneer we dit doen in samenwerking met mensen uit die tradities. Het Bijbelse boek Jona legt meteen al de link tussen christendom, jodendom en islam (profeet Yunus). Tegelijk snijdt het de algemeen menselijke thema’s aan van exclusie en inclusie, van verzoening, verbinden en vertrouwen.

We mikken op nieuwe doelgroepen die tot nu toe te weinig aan bod kwamen: studenten, nieuwe burgers, vluchtelingen, mensen met een lager inkomen … De meeste deelnemers tot op heden komen uit begeleidingswerk, onderwijs, werk met kansengroepen, vluchtelingen, pastoraal … Het zou mooi zijn als niet alleen de begeleiders zouden deelnemen, maar ook de mensen waar ze mee werken.  

We willen extra aandacht hebben voor de openheid voor diverse talen. Hoewel het Engels de voertaal is, mag het geen drempel zijn voor mensen om deel te nemen of zich minder betrokken te voelen. Het is één van de grote uitdagingen van de workshopbegeleiders en het organiserende team iedereen te betrekken… Lichaamswerk, vormgeving met materialen, in dans en beweging, in gebaren en drama worden des te belangrijker.

Voor meer informatie en voor inschrijving kan je terecht op de website van Het Leerke http://www.hetleerke.com/bibliodrama-conference.html

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.