Geloven in de verrijzenis = verrijzenisgeloof!

Lees je wel eens de verrijzenisverhalen in de evangelies? En… begrijp je wat je leest? Kunnen wij, analytisch denkende westerlingen, deze teksten wel begrijpen? Enige studie en uitleg is hier zeker welkom!
We gaan dieper in op de Bijbelse achtergrond van het verrijzenisgeloof. We zoeken naar de betekenis van de verrijzenisverhalen en bevragen de verschillende interpretaties van de evangelisten. Kennis van de Joodse achtergrond van deze teksten is hierbij belangrijk.

Wat

Een Bijbelreeks in samenwerking met CCV in het bisdom Brugge en het Bijbelhuis

Lesgever

Jean Bastiaens, directeur Bijbelhuis Zevenkerken

Data

Dinsdag 9, 16 en 23 mei 2017

Tijdstip

Telkens van 14 uur tot 16.15 uur

Plaats

Diocesaan centrum Groenhove
Bosdreef 5,
8820 Torhout

Kostprijs

€ 21 voor de reeks
€ 8 per afzonderlijke namiddag

Voor wie

Iedereen

Inschrijving

Mail je inschrijving tegen 2 mei naar

Betaling

Schrijf het bedrag over op rekeningnr. BE23 7330 5747 8691 van CCV Brugge Religieuzen met vermelding ‘Bijbelreeks2017 + naam’

Meer info

CCV in het bisdom Brugge Vormingswerk vrouwelijke religieuzen
Bosdreef 5, 8820 Torhout
Tel. 050 74 56 06
Lut Vercruysse
lut.vercruysse@ccv.be

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.