Babelatelier 2016-2017

 

 

Een mens leeft niet van brood alleen
[2  Kor. 4:16;  Matt. 4:4]

 

SITUERING

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Die invloed is ook merkbaar in onze taal, in uitdrukkingen en spreekwoorden die we ook vandaag nog gebruiken. En die taal geeft richting aan ons voelen, denken en handelen.
In het Babelatelier leggen we enkele zegswijzen onder de loep. In welke context kwamen ze tot stand ? Wat is hun oorspronkelijke betekenis?  Is die betekenis door de tijdsgeest veranderd? We komen samen tot verrassende inzichten.
Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken, Motief vzw, pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge en Vormingplus regio Brugge.

 

VOOR WIE

Iedereen die meer wil weten over de Bijbel en die zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. Voorkennis of een of andere vorm van geloof is zeker geen vereiste.

 

VERLOOP

Er wordt telkens een voorzet gegeven met een inbreng van een inleider én een tekstfragment. We gaan daarrond met elkaar in gesprek.  

 

PRAKTISCH

Maandelijkse bijeenkomst op maandagavond van oktober tot juni, telkens van 20 tot 22 uur
In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Bijdrage per sessie: 8 euro (of 4 euro voor wie krap bij kas zit).
Wie intekent voor alle sessies betaalt 64 euro (of 32 euro). Betaling cash ter plaatse.
Intekenen kan voor elke sessie apart.
Elke avond staat op zichzelf. Inschrijven is vereist en kan via www.yot.be
Voor meer info kan je terecht bij Renata Deloof: 0486 10 96 19 of via info@yot.

 

YOT vzw

Labo voor levensbeschouwing
Ruimte voor perspectief
Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge
Tel 050 33 68 18
info@yot.be

 

 

INLEIDERS

 • Jean Bastiaens (1957) is diaken in het Bisdom Antwerpen, maar momenteel werkzaam als directeur van de Bijbeldienst Bisdom Brugge & Bijbelhuis Zevenkerken. Hij is nieuwtestamenticus en doctoreerde op een proefschrift over interpretaties van Jesaja 53 in het Nieuwe Testament. Hij geeft les aan het Grootseminarie van Brugge.
 • Koen Dekorte (1965) is sinds 2002 coördinator van YOT.  Hij studeerde maatschappelijk werk, filosofie en godsdienst. Aan de Katholieke Hogeschool Vives doceert hij levensbeschouwelijke vakken en beeldeducatie in de lerarenopleiding.
 • Patrick Perquy (1942) is priester van het Bisdom Brugge en YOT-medewerker. Hij studeerde Romaanse filologie en theologie en heeft een actieve loopbaan in het onderwijs doorlopen. Al jaren is hij op zoek naar een nieuwe liturgie, nu als één van de voorgangers in De Lier, een vernieuwend liturgisch initiatief.

 

DE NEGEN ZEGSWIJZEN

 • 3  oktober - Een lust voor het oog - Patrick Perquy
 • 7 november - Een salomonsoordeel - Koen Dekorte
 • 5 december - Oog om oog, tand om tand - Jean Bastiaens
 • 9 januari - De vinger op de wonde leggen - Patrick Perquy
 • 6 februari - Geloof, hoop en liefde - Koen Dekorte
 • 13 maart - Een Farizeeër zijn - Jean Bastiaens
 • 24 april - Je talenten gebruiken - Patrick Perquy
 • 15 mei - De laatsten zullen de eersten zijn - Koen Dekorte
 • 12 juni - Het land van melk en honing - Jean Bastiaens

 

INHOUD VAN DE SESSIES

 

3  oktober - Een lust voor het oog (Genesis 3, 6) – Patrick Perquy

Dat stelt Eva vast in het paradijs, weliswaar ingefluisterd door een reclamespecialist onder het mom van een serpent. Met het oog verhouden wij ons vrijblijvend tot de wereld. Welke diepere Bijbelse relatie wordt ons aangeboden?

 

7 november – Een salomonsoordeel (1 Koningen 3, 16-28) – Koen Dekorte

Wanneer iemand een wijs oordeel uitspreekt, wordt dit een salomonsoordeel genoemd.  Waarom vinden de Bijbelse schrijvers het oordeel van Koning Salomon wijs en wat zegt dit over de menselijke verhoudingen en rivaliteit tussen mensen ?

 

5 december - Oog om oog, tand om tand (Matteüs 5,38-42) – Jean Bastiaens 

Deze zegswijze is diep ingesleten in onze taal. De context is meestal die van wraak, van ‘hard terugslaan’, van vergelding. Maar wat betekent deze uitdrukking in de oorspronkelijke joodse Tora? En hoe interpreteert Jezus die traditie? Dit brengt ons tot een herontdekking van vergeten betekenissen.

 

9 januari – De vinger op de wonde leggen (Johannes 20, 26-29) – Patrick Perquy

Dit eist Thomas om de verrezen Heer te vertrouwen. Is het denkbaar dat wij een gemeenschap vormen waar dit wonder regelmatig gebeurt ? En genezen die wonden dan ?

 

6 februari - Geloof, hoop en liefde ( 1 Korintiërs 13, 13)– Koen Dekorte

De drie christelijke deugden zijn niet weg te denken in ons taalgebruik. Drie woorden die ook in de populaire muziek sterk aan bod komen. We bekijken hoe de Russische cineast Andrej Tarkovski met deze woorden omgaat.

 

13 maart -  Een Farizeeër zijn (Matteüs 23) – Jean Bastiaens  

Een ‘Farizeeër’ staat in ons taalgebruik dikwijls voor iemand die huichelachtig te werk gaat. Er is in onze taal en cultuur een zeer negatieve beeldvorming ontstaan rond de ‘Farizeeër’. Maar wie was hij eigenlijk? Waar was de groep waartoe hij behoorde op uit? Hoe dichtbij of hoe veraf stond Jezus van de Farizeeën?

 

24 april - Je talenten gebruiken (Matteüs 25) – Patrick Perquy

Zo sporen ouders hun jongeren aan. Of worden mensen begraven die hun talenten gebruikt hebben. Een parabel uit de afscheidsrede van Matteüs 25 ligt aan de oorsprong van die verkeerd begrepen zegswijze. We maken ons de oorspronkelijke evangelische betekenis eigen.

 

15 mei - De laatsten zullen de eersten zijn (Lucas 13, 30) – Koen Dekorte

Misschien wel de meest bekende paradox uit de bijbel. Waarom spreekt de Bijbel in paradoxen ? We gaan op zoek naar plaatsen in onze maatschappij waar deze paradox aanwezig is, en ook plaatsen waar hij juist niet werkt.

 

12 juni - Het land van melk en honing (Deuteronomium 30) – Jean Bastiaens

Wat doet ons meer dromen dan ‘een land van melk en honing’? Bestaat dat land eigenlijk wel? Hoe ziet het eruit? Voor wie is het bestemd? Is het een utopie of een concrete realiteit? We gaan op zoek naar dat heerlijke land – benieuwd waar we uitkomen!

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.