Samen rond de Bijbel met Erasmus

 

500 jaar eerste druk Nieuw Testament in het Grieks

Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat Desiderius Erasmus zijn Griekse Nieuwe Testament liet drukken. Om dit te herdenken organiseert het Museum Gouda een grote tentoonstelling over Erasmus, een van de boeiendste denkers en invloedrijkste christelijk humanistische schrijvers uit de Europese geschiedenis. Hoewel Erasmus zelf nooit protestant is geworden, omdat hij voorstander was van dialoog en verandering van binnenuit, maakten zijn ideeën en werken de weg vrij voor de Reformatie in de 16de eeuw.

Gouda en de Erasmustentoonstelling

De Brugse oecumenische werkgroep 'Samen rond de Bijbel' ging op 25 mei naar Gouda voor een dagje op pad met Erasmus en bezocht er onder andere ook de tentoonstelling. Ook de medewerkers van het Bijbelhuis kregen de kans om mee te gaan. We hebben een boeiende en leerrijke dag beleefd. Om te beginnen gaf Johan Delameilleure, voorganger van de Adventkerk, ons een grondige inleiding over wie Erasmus was, over zijn werk en de betekenis van zijn werk voor onze tijd. Dit was al een mooie opwarmer voor de rest van de dag rond Erasmus.

In het museum Gouda met de Erasmustentoonstelling konden we met behulp van een audiofoon nog veel meer bijleren en in de namiddag werden we door Erasmus in eigen persoon (zie fotoreportage) rondgeleid in de stad tijdens de Erasmuswandeling. Dank voor de gekregen kans. Dit is voor herhaling vatbaar.

Het Bijbelhuis en de Erasmustentoonstelling

Wij willen u graag uitnodigen voor de tentoonstelling die we in het Bijbelhuis opzetten in het kader van het Bijbelevent in samenwerking met dezelfde werkgroep 'Samen rond de Bijbel', op 25 juni. Johan Delameilleure van de Adventkerk, die ondertussen zelf Erasmus is geworden, zal ook hieraan zijn medewerking verlenen. U kunt onder andere een prachtige filmcollage zien over het leven en werk van Erasmus en bent van harte uitgenodigd.

Fotoverslag

Hier volgt nog een bewerking van de foto's die we van de medereizigers mochten ontvangen, waarvoor ook veel dank.

Nog enkele Erasmus spreuken als toemaatje

  • In een vrije staat moeten ook de tongen vrij zijn.
  • De oorlog is zo onrechtvaardig dat hij gewoonlijk door de grootste schurken het beste gevoerd wordt.
  • Het volk sticht en kweekt de steden, de dwaasheid der vorsten verwoest ze weer.
  • Onwetendheid is de moeder der hoogmoed.
  • Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.
  • De oorlog is aangenaam voor wie hem niet kent.
  • Liefde kun je evenmin verbergen als hoest.
  • De wil kijkt vele malen door het venster eer de daad de deur uitgaat.
  • Een grote stad betekent grote eenzaamheid.
  • Kan iemand die zichzelf haat, wel van een ander houden?

Dit zijn slechts enkele lukraak gekozen spreuken uit de verzameling Adagia van Erasmus.

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.