Jakobsladder voor BijbeleventDe kunstenares Ginette Doom schonk aan het Bijbelhuis een van haar werken met het oog op het komende Bijbelevent.

 

Je ziet een vrouw die klimt naar het licht.
De touwladder is fragiel, zoals de vrouw zelf ook.
Zal ze bovenkomen of terugvallen?
Het licht is zichtbaar en dooft nooit uit.

 

De ladder - die tien treden telt - doet denken aan de Jakobsladder en aan de ladder van de tien treden van de nederigheid uit de regel van Benedictus.

 

Het woord Jakobsladder komt in de Bijbel niet voor, maar is een verwijzing naar de ladder uit Genesis 28:12. Het is de benaming van diverse machines die genoemd zijn naar de ladder die het aardoppervlak met de Hemel verbond en die door de aartsvader Jakob gezien werd in één van zijn dromen.
Jakob had deze droom toen hij op de vlucht was voor zijn tweelingbroer Esau, van Beër Sjeva naar Haran. In deze droom zag hij hoe engelen via deze ladder van de aarde naar de hemel opklommen en weer afdaalden. Bovenaan de ladder zag hij JHWH die Jakobs nageslacht het land Kanaän beloofde. De plaats waar dit gebeurde noemde hij Bethel, wat Huis van God betekent.

Centraal in de regel van Benedictus staat een begrip dat veel moderne mensen misschien maar matig kunnen waarderen: de nederigheid. Nederigheid heeft echter niets te maken met minachting van jezelf, maar alles met hoogachting van God. Of, beter nog: met vertrouwen in God en overgave aan God. De nederige mens is iemand die alle zelfvoldaanheid voorbij is en met een levende hoop bezield voor God staat.
De weg naar God kun je zien als een ladder, waarop je God kunt naderen door op te klimmen, dat wil zeggen: door te groeien in nederigheid. Hoe hoger de monnik klimt, hoe nederiger hij wordt en hoe meer hij God zal liefhebben. Al klimmende zal hij komen tot innerlijke vrijheid. Door het samenleven met God en zijn medemonniken worden gaandeweg zijn verlangens uitgezuiverd en omgevormd, zodat hij, boven gekomen op de ladder, niets anders meer verlangt dan Gods liefde. 
Dit afdalen en opklimmen wil ons ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoogklimt. Die overeind staande ladder nu is ons leven hier op aarde; zij zal, als ons hart nederig is geworden, door de Heer naar de hemel worden opgericht.

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.