Wonderverhaal nodigt uit om iets anders te doen

 

 

Op woensdag 11 mei werd het boek Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg van Jean Mossoux voorgesteld in Bijbelhuis Zevenkerken.
Het is een originele speurtocht naar de betekenis en relevantie van het Matteüsevangelie voor mensen die volop in deze wereld staan en die zoeken naar handvaten voor verantwoord en betekenisvol ondernemen. Erik Galle maakt er een korte impressie van en laat de auteur aan het woord in bovenstaand filmpje. De directeur van het Bijbelhuis, Jean Bastiaens gaf volgende inleiding die toch een beeld kan brengen van wat het boekje te bieden geeft.

 

Dames en heren,

 

Hartelijk welkom op deze mooie avond in Bijbelhuis Zevenkerken, hartelijk welkom op de voorstelling van een boeiend boek, geschreven door Jean Mossoux. De auteur en zijn echtgenote, heet ik in het bijzonder heel welkom. Het is altijd mooi om mee te maken dat je eigen geesteskind boven de doopfont wordt gehouden. En ook wanneer het geesteskind het kleed aankrijgt van een nieuwe vertaling, is dat een bijzondere gebeurtenis.

Dames en heren, ik zou u deze vraag willen voorleggen: bent u van mening dat het uitleggen van het evangelie voorbehouden moet blijven aan specialisten? Priesters, pastoraal werkenden, of – bijgot – exegeten, linguïsten, tekstwetenschappers? In het verleden, in onze streken toch, was dit inderdaad vaak het geval. De kunstenaar, de dichter, de leraar, de onderzoeker van wat dan ook, de zelfstandige of de bedrijfsleider: zij hadden niet de neiging het evangelie nu eens tot hun voorwerp van onderzoek te nemen. En zo komt het dat het evangelie vaak eenzijdig belicht bleef, door de mensen van de binnenste kring.

Gelukkig zijn er echter spitsvondige geesten die de stoute schoen aantrekken en het evangelie beginnen te maken tot voorwerp van eigen onderzoek. Niet op de wijze van het napraten, het volgen van de gebaande wegen, het zich eigen maken van de leesconstructies van ‘de geleerden’. Nee, ze nemen hun eigen-wijsheid – dat woord verstaat u wel – serieus en starten bij de eigen intuïtieve ideeën om die uit te werken en te beproeven.

Zo iemand is ook Jean Mossoux. En om uitdrukking te geven aan het intense zoekproces dat hij zo maar begonnen is, transformeert hij in Sherlock John. Want Sherlock Holmes had bij uitstek die nieuwsgierige en spitsvondige geest, die maakte dat hij in de kleinste details allerlei belangwekkende zaken begon te zien. En die details en die belangwekkende zaken brachten de spoorzoeker op de goede weg. En – ik verklap het maar meteen – eigenlijk was die Sherlock Holmes een ras bitzuist. Een wat, hoor ik u zeggen? Een op en top bitzuist. Wat is dat, zie ik u nu denken, hangt daar een kop en een staart aan? Veel meer dan dat. Trouwens, misschien bent u het zelf ook wel! Om dát te weten te komen, moet u natuurlijk wel eerst het boek lezen (en kopen!).

Enfin, dit boek gaat over ondernemende mensen. Mensen die vooruit willen komen in het leven, succes willen hebben (wie wil er nu niet succesvol zijn?), dingen uit hun handen willen zien rollen, ondernemers en allerlei lieden die erop uit zijn iets van het leven te maken, en die niet willen wachten totdat het hun komt aangewaaid.

Wat heeft het evangelie deze mensen te bieden? Zou het evangelie dat geassocieerd wordt met het principe van het Matteüs-effect, een leidraad kunnen zijn voor vrijdenkers en vrije, creatieve ondernemers?

En zo is het boek dat wij vanavond voorstellen, het resultaat van een zoektocht, en de beschrijving zelf van die zoektocht. Maar pas op, het is meer dan een zoektocht, het is een speurtocht!

Wat een verademing voor onze tijd, dat er mensen zijn die het evangelie ontdekken als een uitdagende en boeiende leidraad, die beetje bij beetje alle vooroordelen opzij weten te zetten en met een spitse geest overgaan tot luisteren, confronteren, uitproberen, onderzoeken. Wat een verademing dat er mensen zijn zoals Jean Mossoux, die ons een frisse kijk geven op het enorme potentieel van het evangelie dat ons zo dierbaar is.

 

Jean Bastiaens, directeur Bijbelhuis Zevenkerken

 

Matteüs, een kompas voor het beleid ? door prof Laurent Waelkens.

Na deze inleiding gaf Jean Bastiaens het woord aan Laurent Waelkens, voormalig CEO in de kledingindustrie en Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

De lelies in het Veld  door Ann Vermeire

Ann Vermeire las enkele fragmenten uit het boek Genoeg. Zij koos hoofdstuk 9 over  met een commentaar op Mat. 6,25-28.34, de lievelingsparabel van de auteur.

De parabels, een bron van rust en energie door Sofie Foets

Sofie Foets, sociaal ondernemer, director & founder van TADA, Toekomst ATELIER de l'Avenir is vooral door haar grootouders christelijk opgevoed met de parabels, maar noemt zichzelf niet gelovig. Niettemin heeft het boekje haar heel erg aangesproken en beseft ze nu pas het belang en de waarde van de verhalen die ze in haar jeugd te horen kreeg. Voor haar is het een zelfhulpboekje geworden met veel nuttige tips om toe te passen in haar privé- en proffessionle leven.

Eerste boek overhandigd door de uitgever

Toon Osaer, directeur van uitgeverij Halewijn, overhandigde de eerste exemplaren aan de auteur, Jean Mossoux die op zijn beurt als laatste ook nog zijn woordje mocht brengen over dit nieuwe geesteskind. Hij sprak zijn dank uit aan de Dominicaanse familie die het mogelijk heeft gemaakt om dit boekje te vertalen en dankzij Pater Gerard van de Dominicanen in Knokke kreeg iedere aanwezige een exemplaar, waarvoor dank.

De reeds geslaagde avond werd afgesloten met een gezellige babbel tijdens een receptie aangeboden door de uitegeverij.

  

Op kerknet lazen wij volgend bericht van Piet De Loof.

 

Wonderverhaal nodigt uit om iets anders te doen - Jean Mossoux 

In zijn nieuwe boek 'Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg' laat Jean Mossoux zich gidsen door Matteüs en door wonderverhalen en parabels.
In weinig spirituele boeken zal je Plastic Bertrands Ca plane pour moi terugvinden. Wel in Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg van de Franse auteur Jean Mossoux. Hij gaat als een hedendaagse detective op zoek naar de oorsprong van onze drang naar zelfontplooiing. Ook, zo zegt hij in de inleiding, naar het waarom van onze voortdurende neiging om onze christelijke basis weg te moffelen. Onbedoeld valt hij daarmee middenin de discussie rond de dialoogscholen en de reactie van filosoof Gerard Bodifée
Mossoux werkt in het bedrijfsleven en dat laat zijn sporen na in het boek: Mossoux schrijft helder en met een kwinkslag, maar zet je toch aan het denken. Hij laat zich gidsen door Matteüs en door wonderverhalen en parabels. Het wonderverhaal van de vijf broden en twee vissen koppelt hij prompt aan een lied van ex-tennisser Yannick Noah. Hierdoor begrijp ik nu de dynamiek van de Vijf broden en twee vissen. Zonder een beroep te doen op hulp van buitenaf, is datgene waartoe men zelf in staat is, het begin van rijkdom. Ermee van start gaan, is de eerste stap richting succes.
 
 
Het boek is verkrijgbaar in de betere boekhandel tegen €15, in de religiowinkels of te bestellen bij Halewijn.

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.