Lieve-Vrouweparochie Mechelen

De pastorale werkgroep van de OLVO/D Dijle kwam voor een ganse dag naar Zevenkerken en bezocht het Bijbelhuis. Wij kregen volgend verslag uit K & L.

Bezoek pastorale ploeg en het Bijbelhuis

Onze pastorale ploeg weet van aanpakken. Elke dag weer vragen nieuwe zaken de aandacht. Maar belangrijk blijft daarbij toch, zich steeds weer te laten inspireren. Daarom wordt regelmatig een uitstap naar andere gemeenschappen gemaakt. Om te kijken hoe men het daar doet.
Liefst om ervan te leren. Maar zeker ook, om steeds opnieuw te beseffen, uit welke diepe bron we met elkaar putten. Afgelopen zondag was het weer zover. Met twaalf stonden we klaar bij het Rode Kruis Plein, voor de bus naar het Bijbelhuis in Zevenkerken. Daar wachtte Jean Bastiaens, de directeur, ons op, voor wat een schitterende dag zou worden. Niet alleen door het mooie weer, de warme onderlinge stemming, de hartelijkheid waarmee we verwelkomd werden. Vooral ook door het gevoel, gevoed te worden, met kennis die we tevoren niet hadden. We mochten groeien.
We begonnen met een viering in de prachtige Basilica van de Benedictijnen, die een klooster hebben onder de rook van Brugge. Op het complex staat het Bijbelhuis. Dat is geen groot museum, maar het biedt onverwacht veel en Jean Bastiaens is een boeiend verteller. We hebben ervan genoten. Hoe hij de oude verhalen, van Abraham en Mozes, van Jezus, nieuwe glans wist te geven. Hoe hij ons wees op nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten gaf. Bijvoorbeeld wat betreft het belang van de tweede, de Paulus-lezing, in de zondagse viering. Omdat Paulus in tijd nog dichter bij Jezus stond dan Marcus, de oudste evangelist. Hij legde uit hoe divers in feite de visie is van de evangelisten, ook van de synoptische (Marcus, Matteüs en Lucas). Divers als onze eigen opvattingen.
Dankbaar keerden we naar Mechelen terug. Om samen nog een hapje te eten en wat na te praten, over wat een volle, verrijkende dag was geweest.

Mirjam 

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.