Wat hebben Halloween, Allerheiligen en Allerzielen gemeen?

Allerheiligen, Allerzielen, halloween

Het jaarlijkse feest van Allerheiligen kun je langs drie invalshoeken bekijken: je kunt ten eerste denken aan het feest van álle heiligen en martelaren die geen naam op de heiligenkalender hebben gekregen en die alleen bij GOD bekend zijn. Inderdaad, er zijn zoveel mensen om ons heen die zich dagelijks met grote toewijding inzetten voor een taak, voor mensen in nood, voor de opbouw van een leefbare samenleving. Er leeft een grote schare van onzichtbare 'heiligen' – letterlijk betekent dat : aan de Heilige toegewijde mensen – onder ons. Soms zien we dat, heel even. En soms zien we dat duidelijk als iemand gestorven is: we blikken dan terug op iemands leven en ontdekken er de grote toewijding, de grote heiligheid van.
Je kunt het feest ook bekijken langs Allerzielen, want Allerheiligen en Allerzielen zijn twee zijden van dezelfde medaille. Ook hier gaat het om een stoet van mensen, maar deze mensen zijn ons wel bekend, ze hebben onder ons geleefd, met vallen en opstaan. Zoals in elk mensenleven zien we dat er goed en kwaad in het leven van die mensen was, voorspoed en tegenspoed, optimisme en bitterheid. En al deze zielen van hen die ons zijn voorgegaan, bevelen we aan bij GOD: dat Hij ze opneemt in zijn ontferming. Niemand van ons kan zichzelf helemaal kennen. Wij blijven voor onszelf altijd voor een beetje een vreemde, en het gebeurt dat we zelf niet begrijpen waarom we in een gegeven situatie zo vreemd gereageerd hebben. Maar bij GOD zijn we gekend zoals we zijn. Daarom kan ook alleen GOD over ons leven oordelen, en het goede erin scheiden van het kwade. We voelen ons op Allerzielen verwant met al die mensen die ons zijn voorgegaan: onze ouders of grootouders, goede vrienden, mensen die iets betekend hebben in ons leven. We geven hun leven uit handen en leggen het in Gods hand, wetende dat GOD niet alleen rechtvaardig is, maar ook barmhartig.

Je kunt het feest van Allerheiligen ook bekijken langs de invalshoek van Halloween, dat een verbastering is van All Hallows Eve, dat wil zeggen: allerheiligenavond. Halloween wordt dus gevierd op de vooravond van Allerheiligen. In de nacht worden er lampionnen ontstoken om de rusteloze zielen van mensen die reeds gestorven zijn ten dienste te zijn. Het is van oorsprong een Keltisch feest, op de kop van het jaar dat volgens Keltische gewoonte begon in de herfst.

Allerheiligen is dus een feest van verbondenheid. We maken deel uit van een keten van mensen die ons zijn voorgegaan en die na ons komen. Het is één grote stoet van pelgrims. Het doel van deze pelgrimstocht is thuiskomen bij GOD. In de brief aan de Hebreeën wordt dit in een prachtig beeld vertolkt. Eerst spreekt de schrijver over alle mensen die ons zijn voorgegaan en die geleefd hebben in goed vertrouwen en in geloof. Hij begint bij Abraham en doorloopt vervolgens heel de Bijbelse geschiedenis. Over al deze mensen zegt hij dan:

13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt GOD zich er niet voor hun GOD genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.

Ook wij behoren tot die grote gemeenschap van mensen die onderweg zijn. Ons leven hier op aarde is ons gegeven en we hebben de opdracht deze wereld tot een leefbare plaats te maken voor álle mensen. Zullen we onze opdracht voltooien? Waarschijnlijk niet. Wat we bereikt hebben en wat we nog niet bereikt hebben, geven we door aan de volgende generatie. Zoals we zelf ook veel ontvangen hebben van de generatie die ons is voorgegaan. De voltooiing van alles ligt niet in onze handen, die ligt bij GOD. En als we kijken naar het leven dat Jezus geleid heeft, dan weten we dat bij GOD werkelijk alles in goede handen is. Vier deze dagen dus gerust met een blij en hoopvol hart.

Jean Bastiaens

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.