Het evangelie anders beleven met het Marcusdrama

Marcusdrama

Een muntstuk, een hamer, een stuk hout en stoelen, als ook acht mannen, zeven vrouwen en een regisseur. Meer is er niet nodig om het integrale Marcusevangelie in negentig minuten in beeld te brengen. Daarvan getuigt het Marcusdrama, dat inmiddels zeven keer in Vlaanderen werd opgevoerd. Op 14 en 15 november wordt het stuk voor het eerst gespeeld in Brugge. Dit keer is de oecumenische werkgroep ‘Samen Rond de Bijbel’ initiatiefnemer. De regie is in handen van Sem Thomas, medewerker van Ichtus Vlaanderen, samen met Lara Creemers.

 

Jean Bastiaens, directeur van het Bijbelhuis Zevenkerken aan het woord

Een sterke manier om het evangelie anders te beleven.

We denken allemaal dat we het evangelie kennen, maar vaak blijkt dat we alleen maar fragmenten ervan kennen. We kennen het evangelie bij stukjes en beetjes. Flarden ervan onthouden we omdat we erover hebben horen spreken in de liturgie. Wil je nu het evangelie zoals Marcus dat heeft opgeschreven van begin tot einde helemaal meemaken? Dat kan binnenkort, omdat een vijftiental mensen uit het Brugse hebben besloten om dit evangelie te gaan spelen, en wel binnen de tijdsduur van 90 minuten. Het zijn geen acteurs, maar gewone gelovigen. Ze worden echter begeleid door een regisseur die het evangelie door en door kent.

 

Op de infoavond konden we een voorproefje krijgen van hoe dat gaat. De spelers stellen zich op tussen het publiek. In het midden is er een kleine open cirkel. Er werd de scène gespeeld van de 5000 mensen die op Jezus waren afgekomen en tot laat in de avond bij hem gebleven waren. Heel die massa van mensen had honger gekregen. De leerlingen van Jezus willen hen naar huis sturen: 'Kom morgen maar terug', zeggen ze. Maar Jezus ziet het anders. Hij zegt: 'geven jullie hen maar te eten!' De leerlingen schieten in de lach: 'allé Jezus, moeten wij dan de hele wereld van voedsel voorzien? Er is amper genoeg voor een paar mensen!' Maar Jezus insisteert. Hij wil hen iets leren over breken en delen, en over vermenigvuldigen door te delen. Hij wil hen iets leren over eucharistie: God dank zeggen en solidair worden met anderen die we niet zelf gekozen hebben. En de leerlingen doen wat Jezus hun vraagt. En ze beleven het wonder van hun leven: als je vrij bent om te delen, kan er véél meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Deze scène werd gespeeld, heel spontaan, met slechts enkele regieaanwijzingen van de regisseur. Degenen die toekeken hadden het gevoel deel uit te maken van het verhaal (en van het wonder) omdat de spelers tussen hen door liepen. Een verhaal dat anders nogal ver en abstract leek, kwam opeens heel dichtbij.

Stel je voor dat je zo alle scènes van het evangelie op één namiddag of avond kunt meebeleven! Je zult er een heel andere kijk door krijgen. Het evangelie zal op een nieuwe manier voor je opengaan.

 

Nadine Van Parys, één van de acteurs, vertelt

Vorig jaar heb ik mij vanuit de ‘Kerk der Zevende-dags Adventisten’ aangesloten bij de oecumenische werkgroep ‘Samen rond de Bijbel’. Dit omdat ik het belangrijk vind dat we ons als christenen kunnen verenigen rond dat wat ons bindt, nl. Jezus en de Bijbel. Toen begin dit jaar het voorstel kwam om ons te engageren om samen met ‘Ichtus’ het Marcusevangelie voor een groot publiek toegankelijk te maken, voelde ik mij meteen geroepen om hieraan deel te nemen.

 

Nu zitten we in de voorbereidingsfase, een boeiende periode waarin we als deelnemers in zes weken tijd het Marcusevangelie schematisch uit het hoofd moeten leren. Wat een boeiende ontdekkingstocht is dit doorheen het Marcusverhaal. Een evangelieboek waarvan ik dacht dat ik het al goed kende. Echter tijdens het leren van de schema’s die we kregen en bij het, voor de zoveelste keer, herlezen van het verhaal, ontdek ik er toch weer nieuwe dingen in. Als ik nu bijvoorbeeld de vier gelijkenissen neem - de zaaier, de lamp, het zaad dat uitgestrooid wordt en het mosterdzaadje – dan voel ik daar voor de eerste keer de ware kracht van Gods woord in. In de vier wonderverhalen die erop volgen – de storm die gestild wordt, de uitdrijving van Legioen, de genezing van een zieke vrouw en de opstanding van de dochter van Jaïrus – dan voel ik de eindeloze kracht van Jezus.

 

En daar gaat het mij om, om straks op een toegankelijke manier dit Marcusevangelie naar de mensen toe te brengen. Om hen te laten delen in de rijkdom van dit verhaal en om hen op hun beurt dichter bij Jezus te brengen. Ik hoop echt dat de mensen die komen kijken naar het Marcusdrama er ook “deelgenoot” van worden, dat zij zich zullen laten onderdompelen in het gebeuren en dat ze met nieuwe inzichten in de Bijbel en in de kracht en de liefde van Jezus terug naar huis mogen gaan.

 

Geen standaard toneelopvoering

Wie Jezus speelt, is de enige die tekst uit het hoofd moet leren. Van de veertien andere spelers wordt uitsluitend verwacht dat ze de structuur van het Marcusevangelie uit het hoofd leren. Om deel te nemen, hoef je geen toneelspeler te zijn, wel moet je enthousiast zijn over het evangelie.

Pas drie dagen vóór de eerste voorstelling komt men voor het eerst met alle spelers samen en begint men te oefenen. Het Marcusdrama is geen standaardtoneelstuk. Er is geen script. De spelers improviseren op de tekst van het evangelie. Naast de spelers zijn ook de toeschouwers na afloop meer vertrouwd met Jezus’ leven en boodschap.

Ook voor kinderen is het bijwonen van de opvoering een uitgelezen kans om Jezus beter te leren kennen.

 

Praktisch

Op zaterdag 14 november om 19.30 uur en zondag 15 november om 15.00 uur kun je dit komen meebeleven in zaal De Ark in het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 Brugge.

Tickets kun je ter plaatse kopen aan 5 euro of in voorverkoop bij:

  • Marleen Palfliet van het Bijbelhuis Zevenkerke, 0487146236, marleen.palfliet@bijbelhuiszevenkerken.be
  • Liturgisch centrum De Wijngaard, Begijnhof 4 Brugge
  • Het Goede Boek, Moerkerksesteenweg 56, Sint-Kruis

 

Meer info vindt u ook op themarkdrama.com. 

Van harte welkom. Laat deze unieke kans om het evangelie anders te beleven niet liggen.

 

Tekst Leen Hosten K & L te downloaden als PDF-bestand

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.