Lectionarium is toe aan vernieuwing

Het lectionarium met de lezingen voor de zondagsliturgie is aan vernieuwing toe.
De bisschoppen van Nederland en Vlaanderen willen al sinds lang werken aan een nieuwe, liturgische vertaling van de Bijbel.
Een klein team van exegeten heeft een proeve gemaakt van hoe die teksten eruit zouden kunnen zien op basis van de lezingen voor de komende zondagen van de advent (C-jaar).

Wij hopen dat een aantal geloofsgemeenschappen deze ‘proeve’ willen laten klinken in de zondagsliturgie van de komende advent. Alle feedback is welkom!

Het redactieteam hoopt met deze uitgave bij de gelovigen en bij het KBS-bestuur nieuwe interesse op te wekken voor de noodzakelijke revisie van het bestaande lectionarium, opdat het Woord van God zich verder verbreidt en vrucht draagt.

U kunt de teksten hier downloaden:

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.