Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen

Braambos

Hieronder vindt u de link naar een internetpetitie om te pleiten voor de handhaving van zendtijd voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen. Met daarbij twee vragen:

  • Wilt u, na lezing van de tekst (zie ook hieronder) zelf uw steun betuigen en tekenen?
  • Wilt u deze internetpetitie verspreiden in uw eigen kring, zo breed mogelijk?

Het kan zijn dat u deze vraag ook al langs andere kanalen hebt gekregen. Dat is wellicht onvermijdelijk, maar het zou ook een goed teken zijn. Indien we iets willen bereiken, moeten we met VELEN zijn.

Dank, en met vriendelijke groet,

Jean Bastiaens

 

Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


De minister van Media, Sven Gatz, heeft besloten om de subsidies voor de levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen te schrappen. Eén van die omroepen is de Katholieke Televisie- en Radio- Omroep (KTRO) die onder de naam Braambos radio- en televisieprogramma's maakt. Met één pennenstreek wordt hieraan vanaf 1 januari 2016 een einde gemaakt.
In Vlaanderen leven er toch minstens 1 miljoen mensen die – van dichtbij of van verre – een band hebben met levensbeschouwingen (katholieken, protestanten, joden, moslims, vrijzinnig-humanisten). Hun vertegenwoordigers spelen een belangrijke rol in talloze maatschappelijke debatten. Braambos zorgt sinds jaar en dag voor kwaliteitsvolle uitzendingen: reportages, interviews, documentaires.
Wil de Vlaamse overheid zelf instaan voor een levensbeschouwelijke inbreng in de media of wil men de levensbeschouwelijke stem "neutraliseren"? Wie kan echter beter zorgen voor berichtgeving over levensbeschouwing dan de aanhangers daarvan zelf? Het is fundamenteel ondemocratisch om aan deze mensen, en dit van alle levensbeschouwingen, hun stem in de openbare media te ontnemen.
Wij protesteren met klem tegen deze gang van zaken en vragen de minister en de hele Vlaamse regering om terug te komen op dit besluit.

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.