C-cyclus zesde zondag door het jaar

zondag 17 februari 2019

  • Eerste lezing: Jeremia 17, 5-8
  • Tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 12.16-20
  • Evangelielezing: Lucas 6, 17.20-26
  • Ingesproken lezingen:
  • Commentaar: /

 

Jeremia 17, 5-8

Eerste lezing uit het boek Jeremia

Dit zegt de Heer:
Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt,
die bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Heer.
Hij is een kale struik in de steppe,
nooit ziet hij regen;
hij staat in dorre woestijngrond,
in een onvruchtbaar gebied, waar niemand woont.
Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt,
en zich veilig weet bij Hem.
Hij is als een boom die aan de rivier staat
en wortels heeft tot in het water.
Hij heeft geen last van de hitte,
zijn blad blijft groen.
Komt er een tijd van droogte, het deert hem niet;
altijd blijft hij vrucht dragen.

 

1 Korintiërs 15, 12.16-20

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
als wij verkondigen, dat Christus uit de doden is opgewekt,
hoe kunnen dan sommigen onder u beweren,
dat er geen opstanding van de doden bestaat?
Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,
en als Christus niet is verrezen,
is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden.
Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren.
Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd,
zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.
Maar zo is het niet!
Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

 

Lucas 6, 17.20-26

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af.
Hij bleef staan op een vlak terrein.
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen
en een grote volksmenigte uit heel het joodse land,
uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon.
Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:
„Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods.
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig die nu weent, want gij zult lachen.
Zalig zijt gij wanneer zij u uitstoten en u beschimpen
en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
Als die dag komt, springt dan op van blijdschap,
want groot is uw loon in de hemel.
Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.
Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen.
Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.
Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten."

PDF-bestand van deze lezingen

 

INGESPROKEN LEZINGEN

 

 

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.