Pastoraal werkers en diakens uit het bisdom Antwerpen...een terugblik

Pastoraal werkers en diakens Antwerpen in het Bijbelhuis

Die zaterdag, het was mooi weer voor de tijd van het jaar, kwamen we met 14 mensen samen aan de Sint-Andriesabdij te Zedelgem – Loppem (deelgemeente van Brugge). Het doel was een bezoek aan het Bijbelhuis, een interactief museum over de Bijbel.
Jean Bastiaens, diaken uit Berchem, maar nu woonachtig in Brugge, heette ons welkom in "zijn" Bijbelhuis. Jean is bijbelspecialist en dat toont hij in Kerk & Leven, waarin hij wekelijks de zondagslezingen becommentarieert.
Na de verwelkoming, vertelde Jean over de abdij Zevenkerken, die niet zo oud is. Sint-Andries is een benedictijnenabdij en beschikt over een (internaat)school. Op initiatief van de abdij en in samenwerking met het bisdom Brugge, werd dan het Bijbelhuis opgericht, omdat daar toch wel nood aan was.
Na de voorstellingsronde wees Jean erop dat de Bijbel nog altijd het meest verkochte boek is. 1,5 miljoen exemplaren van de vertaling uit 2004 werden in het Nederlandstalig gebied verkocht. De "bijbel in de gewone taal" kent nu reeds zijn derde druk (60.000 ex verkocht). Maar verkopen betekent nog niet dat de Bijbel ook veel gelezen wordt, of beter dat de Bijbel begrepen wordt. Want het blijft een moeilijk boek, dat ons af en toe de wenkbrauwen doet fronsen.
Eén van die Bijbelboeken, die niet zo vaak gelezen wordt, maar eigenlijk heel rijk is, is het boek Ruth. Het is een boek, dat hooguit een drietal hoofdstukken lang is, maar waarin trouw en toewijding centraal staan. Via moderne media wordt het verhaal gelezen en van commentaar voorzien. Het boek Ruth wordt gelezen bij het Oogstfeest, wat ons doet herinneren dat de Bijbel, het verhaal van Israël is, van het godsvolk is.
Om 12 u gingen we naar de kerk om samen met de abdijgemeenschap eucharistie te vieren en in een abdij is dat toch weer anders, mede door het zingen van psalmen.
Na de smakelijke lunch, was het tijd om het museum zelf te bezoeken. Na de intro, een uiteenzetting over het Midden-Oosten, dus de regio waar de vele Bijbelverhalen zich situeren, konden we gewapend met een audiofoon en een 'Bijbelroute' op papier, op eigen tempo en volgens persoonlijke interesse op een interactieve manier op zoek gaan in dit wondere boek. In verschillende facetten wordt verteld over koningen en profeten, vissers en farizeeërs en uiteraard ook over God zelf.

Het is een museum dat je keer op keer kunt bezoeken, individueel of in groep. Het is ideaal voor een PT-activiteit, voor vormelingen of gewoon als geïnteresseerde, want het boek, Gods woord is steeds waard om opnieuw ontdekt te worden. Ik heb er in ieder geval weer heel wat van bijgeleerd.

 

Jean-Marie

Pastoraal werkens en diakens van in Antwerpen in het Bijbelhuis

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.