Ziel van Christus

anima christi

Tussen 1522 en 1524 schreef Ignatius van Loyola een wonderlijk boekje: de Geestelijke Oefeningen. Ignatius was een heel emotioneel man, maar had van de andere kant ook een analytische geest. In dit boekje komen de twee samen, en dat is het mooie. Aan het begin van dat boekje staat een gebed afgedrukt dat Ignatius graag bad. Wanneer hij zich tot Maria richtte, bad hij het Weesgegroet. Wanneer hij zich tot de Vader richtte, bad hij het Onzevader. En wanneer hij zich tot Jezus richtte, bad hij het gebed Ziel van Christus, een gebed dat waarschijnlijk al in de veertiende eeuw circuleerde. Vanwege de schoonheid van dat gebed, en de blijvende frisheid ervan, bied ik het hieronder nog eens aan. In de vakantieperiode mag het ook eens iets anders zijn.

 

Ziel van Christus - heilig mij

Lichaam van Christus - maak mij gelukkig

Bloed van Christus - maak mij dronken

Water uit Christus' zijde - houd mij rein.

***

Lijden van Christus - maak mij sterk

O mijn goede Jezus - verhoor mij!

In uw heilige wonden - berg mij

Laat niet toe dat ik van u gescheiden word.

***

Tegen de kwade geest - verdedig mij

In het uur van de dood - roep mij

En laat mij komen tot bij U

om U te loven - in de gemeenschap van alle heiligen.

***

Zo moge het zijn!

Vandaag

tot in Gods Koninkrijk.

Amen

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.