Dode Zeerollen

Op 24 mei ging in Bijbelhuis Zevenkerken  een studiedag door over de fascinerende vondst van de Dode Zeerollen. Het werd een boeiende studiedag, waarin dr. Hans Debel een dieper inzicht gaf over het belang van deze vondsten voor onze kennis van de Bijbelteksten en hun overlevering (Hebreeuws en Grieks). Mythen werden doorprikt in verband met het achterhouden van teksten en dergelijke. Vooral werd duidelijk hoezeer de Dode Zeerollen ons helpen om het Nieuwe Testament en 'de wereld van Jezus' te verstaan. De rollen hebben het Joodse karakter van het Nieuwe Testament en van de vroege Jezusbeweging bevestigd en versterkt. Dat is een groot winstpunt. Wilt  in Bijbelhuis Zevenkerken een programma volgen over de Dode Zeerollen (van bijvoorbeeld 5 kwartier), neem dan contact met ons op via info@bijbelhuiszevenkerken.be Welkom!

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.