De Bergrede

De Bijbel is een kunstwerk. Elk Bijbelboek is met veel zorg van hand tot hand en van generatie tot generatie doorgegeven. Vele mensen hebben er een bijdrage aan geleverd. En toch is de Bijbel geen ratjetoe. Er zit een rode draad in. Wie heeft de draad geweven? Dát is het geheim van de Bijbelk

Een klein voorbeeldje: de Bergrede (A, B, C, B', A')

De Bergrede is helder opgebouwd: na de zaligsprekingen en de twee beelden van ‘zout der aarde’ en ‘licht voor de wereld’ (A) volgt het eerste grote deel (B: 5,17-48). Dat deel gaat over Jezus’ gezagvolle interpretatie van de Tora (‘Gij hebt gehoord dat gezegd is… en ik zeg zelfs…!’). Na dit deel volgt een klein drieluik (C) over het aalmoezen geven, het bidden en het vasten, de drie pijlers die elke dag opnieuw het leven van een christen mogen kleuren. In het midden van die drie pijlers staat het Onzevader, tevens het midden van heel de Bergrede.

Dan volgt het tweede grote deel (B’: 6,19-7,12). In dit deel is Jezus niet zozeer de Tora-leraar, maar de Wijsheidsleraar. Deze tekst ademt de sfeer van de Wijsheidsliteratuur, zoals we die kennen van het boek Spreuken of het boek Jezus Sirach. Daarna volgt een afsluitend gedeelte (A’: 7,13-27) met enkele vermaningen en het beeld van het huis dat gebouwd werd op de rots dan wel op zandgrond. 

Mooi hé!?

Bergrede als het zout in het leven van een christen

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.