Het Marcusevangelie 1

Inleidende brief van pr. Frans Essel

Vragen bij het Marcusevangelie

Vraag 1

Eerst stellen wij ons de vraag waarom we in het Marcusevangelie zouden lezen (10)

Vraag 2 <20>

De aanleiding van het ontstaan en de vormgeving van het Marcusevangelie (20)

Vraag 3 <30>

De structuur of compositie en de rode draad van het Marcusevangelie (30)

We moeten Mc lezen als een boek, zoals je een roman leest. Wie het aandachtig in zijn geheel leest, zal merken dat het zorgvuldig en ingenieus geconstrueerd is. Door de structurering van zijn verhaal haalt de evangelist de interne samenhang en de rode draad van de gebeurtenissen naar voren en toont hij de lezers welke betekenis hij eraan geeft.

Vraag 4 <40> (appendix 1)

Jezus leren kennen door een dagje zijn leven delen (Mc 1,21-45) (40)

Marcus voorziet het optreden van Jezus op deze manier van een bliksemstart en de lezers krijgen in kort bestek een representatief overzicht van het verdere optreden van Jezus.

  • In de door het Bijbelhuis uitgegeven map 'Wie is Hij toch? vindt je die dag uitgewerkt door Frans Essel (appendix 1)

Vraag 5 <50>

We willen Jezus volgen in het voetspoor van de leerlingen (50)

De code van het Marcusevangelie wordt helemaal ontcijferd: het verhaal gaat over niemand anders dan de lezer zelf! Zolang er reele lezers zijn die dit geloven en in het spoor van Jezus treden, zal het revolutionaire verhaal van Marcus geen einde kennen.

Vraag 6 <60> <19> <64> (appendix 3)

Het verhaal van de genezing van de blinde Bartimeus (60)

In het leerplan (19) wordt op verschillende plaatsen verwezen naar artimeus als een leerling die Jezus navolgt vanuit een ontmoeting met Hem. We doen het aan de hand van een bijdrage van Sylvester Lamberigts (1984) en staan stil bij wat 'geloven' betekent (64).

  • Voor het verhaal van Bartimeus verwijzen we graag ook naar een toespraak van Jean Bastiaens (De Lier. Brugge 22 oktober 2017) (appendix 2) en een bezinning van Frans Essel (Wie is Hij toch?) (appendix 3)

Vraag 7 <70> <19> <78>

Het lijdensverhaal bij Marcus (70)

Aan de hand van een bijdrage van Ronald Thijssen c.p. staan we nog eens meer explixiet stil bij het lijdensverhaal omdat het leerplan (19) er ook aanleiding toe geeft en dit verhaal van de leerlingen is ook ons verhaal is. (78)

Vraag 8 <80> (appendix 4)

Het verrijzenisverhaal bij Marcus (80)

Wat staat er in dit oudste lege-graf-verhaal en wat betekent het dat Hij ook nu ons blijft voorgaan naar Galilea? Sylvester Lamberigts (1987) begeleidt ons opnieuw. Er is ook een bezinning van Frans Essel Hij gaat jullie voor naar Galilea (appendix 4)

Bijagen bij het Marcusevangelie

Bijlage 1

Tot slot vindt je de gebruikte literatuur

Bijlage 2 <91>

een samenvattende inhoudstafel (91)

Bijlage 3 <92>

het geheel in PDF (92)

Appendixen bij het Marcusevangelie

Appendix 1

Een dag in Cafarnaum

Appendix 2

Bartimeus A

Appendix 3

Bartimeus B

Appendix 4

Hij gaat jullie voor naar Galilea

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.