A-cyclus tiende zondag door het jaar

 

  • Eerste lezing: Hosea 6,1a.3-6
  • Tweede lezing: Romeinen 4,18-25
  • Evangelielezing: Matteüs 9,9-13
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: /

 

Hosea 6,1a.3-6

Eerste lezing uit het boek van de profeet Hosea 

Zo spreekt de Heer:
"In hun nood zullen zij naar Mij uitzien en zeggen:
Wij willen de Heer liefhebben,
ons inspannen om Hem te kennen.
Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich,
komt Hij over ons als de regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.
Wat moet Ik met u beginnen, Efraim?
Wat moet Ik met u beginnen, Juda?
Uw vroomheid is als de morgennevel,
als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt.
Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten,
heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond:
mijn oordeel brak door als het licht.
Want vroomheid wens Ik, geen offergaven,
en liefde voor God meer dan brandoffers."

 

Romeinen 4,18-25

Tweede lezing van de heilige apostel Paulus uit de brief aan de Romeinen 

Broeders en zusters,
tegen alle hoop in heeft Abram gehoopt,
en geloofd dat hij vader zou worden van vele volken,
gelijk hem gezegd was:
Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.
Zijn geloof verflauwde niet,
toen hij, de honderdjarige,
dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam
en aan de dorre schoot van Sara.
Hij twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte.
Integendeel, hij heeft God geeerd
door de kracht van zijn geloof,
door zijn vaste overtuiging
dat God bij machte is te volvoeren wat Hij heeft toegezegd.
Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend.
Deze woorden werden niet alleen neergeschreven
om zijnentwille, maar ook om ons,
wie het geloven eveneens zal worden aangerekend,
daar wij geloven in Hem
die Jezus onze Heer van de doden heeft opgewekt:
Jezus die is overgeleverd om onze misslagen
en is opgewekt om onze rechtvaardiging.

 

Matteüs 9,9-13

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

In die tijd trok Jezus verder.
Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette,
en Hij zei tot hem:
'Volg Mij'.
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeen dat zagen,
zeiden ze tot zijn leerlingen:
"Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?"
Jezus hoorde dit en zei:
"Niet de gezonden hebben een dokter nodig,
maar de zieken.
Gaat heen en leert wat het zeggen wil:
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars

PDF-bestand

 

Ingesproken lezingen

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.