Feest van de Heilige Jozef

19 maart

  • Eerste lezing: Samuël 7,4-5A.12-14A.16
  • Tweede lezing: Romeinen 4,13.16-18.22
  • Evengelielezing: Matteüs 1,16.18-21.24A
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: /

 

2 Samuël 7,4-5a.12-14a.16

Uit het tweede boek Samuël

 

 

 

 

In die dagen werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David:
“Dit zegt de Heer:
Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat,
zal Ik je laten opvolgen door je eigen zoon
en hem een bestendig koningschap schenken.
Hij zal een huis bouwen voor mijn naam,
en Ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt.
Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor Mij een zoon.
Jou stel ik in het vooruitzicht
dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan
en je troon nooit zal wankelen.”’

 

 

Romeinen 4,13.16-18.22

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen

 

 

 

 

Niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht
de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen,
maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt.
Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen
omdat ze een gave van God moest zijn,
want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden.
Niet alleen voor wie de wet heeft,
maar ook voor wie op God vertrouwt zoals Abraham,
die de vader van ons allen is.
Er staat immers geschreven:
‘Ik heb je een vader van vele volken gemaakt.’
En hij is dit ten overstaan van God,
op wie hij vertrouwde,
die de doden levend maakt
en in het leven roept wat niet bestaat.
Hoewel het eigenlijk niet kon,
bleef Abraham hopen en geloven
dat hij de vader van vele volken zou worden,
zoals hem was beloofd:
‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’
En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.

 

 

Matteüs 1,16.18-21.24a

Uit het evangelie volgens Matteüs

 

 

 

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria.
Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.
De afkomst van Jezus Christus was als volgt.
Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef
maar nog niet bij hem woonde,
bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.
Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was,
wilde haar niet in opspraak brengen
en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
Toen hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer.
De engel zei:
‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.
Ze zal een zoon baren.
Geef hem de naam Jezus,
want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen.

PDF-bestand

 

Ingesproken lezingen:

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.