Overzicht zondagslezingen

 A-Cyclus                            B-Cyclus                                  C-Cyclus
  2019-2020                                   
2020-2021                                 2018-2019

 

A-CYCLUS

(2019-2020)                                                                            

Dec '19 Jan '20 Feb '20 - 
Mrt '20 - Apr '20 - Mei '20 - 
Jun '20 - Jul '20 - Aug '20 - 
Sep '20 - Okt '20 - Nov '20

 

DECEMBER 2019

01/12/2019: Eerste zondag van de advent

08/12/2019: Tweede zondag van de advent

15/12/2019: Derde zondag van de advent

22/12/2019: Vierde zondag van de advent

25/12/2019: Kerstdag

29/12/2019: Feest van de Heilige Familie
Zondag tussen Kerstdag en feest van de Moeder Gods.


JANUARI 2020

01/01/2020: Feest van de Moeder Gods

06/01/2020: Openbaring van de Heer

12/01/2020: Doop van de Heer

Zondag na feest van de Openbaring van de Heer, indien voldoende zondagen voor Pasen

19/01/2020: Tweede zondag door het jaar

26/01/2020: Derde zondag door het jaar

../../....: Vierde zondag door het jaar

 

FEBRUARI 2020

02/02/2020 Opdracht van de Heer in de tempel / Maria Lichtmis

09/02/2020: Vijfde zondag door het jaar

16/02/2020: Zesde zondag door het jaar

23/02/2020: Zevende zondag door het jaar

../../...: Achtste zondag door het jaar

 

--/--/----: Negende zondag door het jaar

--/--/----: Tiende zondag door het jaar

MAART 2020

01/03/2020: Eerste zondag van de Veertigdagentijd

08/03/2020: Tweede zondag van de Veertigdagentijd

15/03/2020: Derde zondag van de Veertigdagentijd

19/03: Feest van de Heilige Jozef

Wanneer 19 maart op een zondag voor de Veertigdagentijd valt.

22/03/2020: Vierde zondag van de Veertigdagentijd

25/03: Aankondiging van de Heer of Mariaboodschap

Vervangt de gewone zondag als 25 maart op een zondag voor de Veertigdagentijd valt.

29/03/2020: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

 

APRIL 2020

05/04/2020: Palmzondag

PAASTRIDUÜM:

12/04/2020: Paaszondag

19/04/2020: Tweede Paaszondag

26/04/2020: Derde Paaszondag

 

MEI 2020

03/05/2020: Vierde Paaszondag

10/05/2020: Vijfde Paaszondag

17/05/2020: Zesde Paaszondag

21/05/2020: Hemelvaart van de Heer

24/05/2020: Zevende Paaszondag

31/05/2020: Pinksteren

 

JUNI 2020

07/06/2020: Feest van de Heilige Drie-eenheid

11/06/2020: Sacramentsdag
Keuze tussen de lezingen van Sacramentsdag ofwel deze van de eerstvolgende zondag door het jaar.

14/06/2020: Elfde zondag door het jaar

21/06/2020: Twaalfde zondag door het jaar

24/06: Geboorte van Johannes de Doper

28/06/2020: Dertiende zondag van het jaar

29/06: Feest van de Heilige Petrus en Paulus

 

JULI 2020

05/07/2020: Veertiende zondag van het jaar

12/07/2020: Vijftiende zondag door het jaar

19/07/2020: Zestiende zondag door het jaar

26/07/2020: Zeventiende zondag door het jaar

 

AUGUSTUS 2020

02/08/2020: Achttiende zondag door het jaar

06/08: Gedaanteverandering van de Heer

09/08/2020: Negentiende zondag door het jaar

15/08: Maria Tenhemelopneming

16/08/2020: Twintigste zondag door het jaar

23/08/2020: Eenentwintigste zondag door het jaar

30/08/2020: Tweeëntwintigste zondag door het jaar

 

SEPTEMBER 2020

06/09/2020: Drieëntwintigste zondag door het jaar

13/09/2020: Vierentwintigste zondag door het jaar

14/09: Feest van Kruisverheffing

Ter vervanging van de gewone zondag door het jaar als de 14deseptember op een zondag valt

20/09/2020: Vijfentwintigste zondag door het jaar

27/09/2020: Zesentwintigste zondag door het jaar

 

OKTOBER 2020

04/10/2020: Zevenentwintigste zondag door het jaar

11/10/2020: Achtentwintigste zondag door het jaar

18/10/2020: Negenentwintigste zondag door het jaar

25/10/2020: Dertigste zondag door het jaar

 

NOVEMBER 2020

01/11: Allerheiligen

02/11: Allerzielen

../../....: Eenendertigste zondag door het jaar

08/11/2020: Tweeëndertigste zondag door het jaar

09/11: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
Ter vervanging van de gewone zondag door het jaar als 9 november op een zondag valt

15/11/2020: Drieëndertigste zondag door het jaar

22/11/2020: Feest van Christus, koning van het heelal

 

 

B-CYCLUS

(2020-2021)

Nov '20Dec '20 - Jan '21 - Feb '21 -
Mrt '21 - Apr '21 - Mei '21 - 
Jun '21 - Jul '21 - Aug '21 - 
Sep '21 - Okt '21 - Nov '21

 

NOVEMBER 2020

 

29/11/2020: Eerste zondag van de advent

 

 

DECEMBER 2020

06/12/2020: Tweede zondag van de advent

13/12/2020: Derde zondag van de advent

20/12/2020: Vierde zondag van de advent

25/12/2020: Kerstdag

27/12/2020: Feest van de Heilige Familie
Zondag na Kerstmis als Kerstmis niet op een zondag valt

 

JANUARI 2021

01/01/2021: Feest van de Heilige Moeder Gods

03/01/2021: Openbaring van de Heer

10/01/2021: Doop van de Heer

17/01/2021: Tweede zondag door het jaar

24/01/2021: Derde zondag door het jaar

31/01/2021: Vierde zondag door het jaar

FEBRUARI 2021

02/02/2021: Opdracht van de Heer in de tempel / Maria Lichtmis
Vervangt de gewone zondag door het jaar wanneer 2 februari op een zondag valt

07/02/2021: Vijfde zondag door het jaar

14/02/2021: Zesde zondag door het jaar

--/--/----: Zevende zondag door het jaar
Wanneer Pasen laat valt op het jaar kunnen volgende lezingen gebruikt worden

 • Eerste lezing: Jesaja 43,18-19.21-22.24b-25
 • Tweede lezing: 2 Korintiërs 1,18-22
 • Evangelieliezing: Marcus 2,1-12
 • Ingesproken lezingen
 • Commentaar: /

--/--/----: Achtste zondag door het jaar
Wanneer Pasen laat valt op het jaar kunnen volgende lezingen gebruikt worden

 • Eerste lezing: Hosea 2,16b.17b.21-22
 • Tweede lezing: 2 Kor. 3,1-6
 • Evangelieliezing: Marcus 2,18-22
 • Ingesproken lezingen
 • Commentaar: /

21/02/2021: Eerste zondag van de veertigdagentijd

28/02/2021: Tweede zondag van de veertigdagentijd

 

MAART 2021

07/03/2021: Derde zondag van de veertigdagentijd

14/03/2021: Vierde zondag van de veertigdagentijd

21/03/2021: Vijfde zondag van de veertigdagentijd

28/03/2021: Palmzondag

 PAASTRIDUÜM:

APRIL 2021

04/04/2021: Paaszondag

11/04/2021: Tweede Paaszondag

18/04/2021: Derde Paaszondag

25/04/2021: Vierde Paaszondag

 

MEI 2021

02/05/2021: Vijfde Paaszondag

09/05/2021: Zesde Paaszondag

13/05/2021: Hemelvaart van de Heer

16/05/2021: Zevende Paaszondag

23/05/2021: Pinksteren

30/05/2021: Feest van de heilige Drie-eenheid

 

JUNI 2021

03/06/2021: Sacramentsdag
Te gebruiken op de zondag na de Heilige Drie-eenheid of gebruik de lezingen van de volgende zondag door het jaar

../../....: Negende zondag door het jaar

06/06/2021: Tiende zondag door het jaar

13/06/2021: Elfde zondag door het jaar

20/06/2021: Twaalfde zondag door het jaar

24/06/2021: Geboorte van Johannes de Doper
Vervangt de gewone zondag door het jaar wanneer 24 juni op een zondag valt

27/06/2021: Dertiende zondag door het jaar

29/06: Feest van de Heilige Petrus en Paulus

Vervangt de gewone zondag door het jaar wanneer 29 juni op een zondag valt

 

JULI 2021

 04/07/2021: Veertiende zondag door het jaar

11/07/2021: Vijftiende zondag door het jaar

18/07/2021: Zestiende zondag door het jaar

25/07/2021: Zeventiende zondag door het jaar

 

AUGUSTUS 2021

01/08/2021: Achttiende zondag door het jaar

08/08/2021: Negentiende zondag door het jaar

15/08/2021: Maria Tenhemelopneming

../../....: Twintigste zondag door het jaar

22/08/2021: Eenentwintigste zondag door het jaar

29/09/2021: Tweeëntwintigste zondag door het jaar

SEPTEMBER 2021

 05/09/2021: Drieëntwintigste zondag door het jaar

12/09/2021: Vierentwintigste zondag door het jaar

14/09: Feest van Kruisverheffing
Ter vervanging van de gewone zondag door het jaar als de 14deseptember op een zondag valt

19/09/2021: Vijfentwintigste zondag door het jaar

26/09/2021: Zesentwintigste zondag door het jaar

 

OKTOBER 2021

03/10/2021: Zevenentwintigste zondag door het jaar

10/10/2021: Achtentwintigste zondag door het jaar

17/10/2021: Negenentwintigste zondag door het jaar

24/10/2021: Dertigste zondag door het jaar

31/10/2021: Eenendertigste zondag door het jaar

NOVEMBER 2021

01/11: Allerheiligen

02/11: Allerzielen

07/11/2021: Tweeëndertigste zondag door het jaar

09/11: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
Ter vervanging van de gewone zondag door het jaar als 9 november op een zondag valt

14/11/2021: Drieëndertigste zondag door het jaar

21/11/2021: Feest van Christus Koning

 

 

C-CYCLUS

(2018-2019)

Dec '18 - Jan '19 - Feb '19 -
Mrt '19 Apr '19 - Mei '19 - 
Jun '19 Jul '19 Aug '19 - 
Sep '19 - Okt '19 Nov '19

 

DecEMBER 2018

02/12/2018: Eerste zondag van de advent

09/12/2018: Tweede zondag van de advent

16/12/2018: Derde zondag van de advent

23/12/2018: Vierde zondag van de advent

25/12/2018: Kerstdag

30/12/2018: Feest van de Heilige Familie
Zondag na Kerstdag als Kerstdag niet op een zondag valt

 

januari 2019

01/01/2019: Feest van de Moeder Gods

06/01/2019: Openbaring van de Heer

13/01/2019: Doop van de Heer

20/01/2019: Tweede zondag door het jaar

27/01/2019: Derde zondag door het jaar

 

FEBRUARI 2019

02/02/2019: Opdracht van de Heer in de tempel / Maria Lichtmis

03/02/2019: Vierde zondag door het jaar

10/02/2019: Vijfde zondag door het jaar

17/02/2019: Zesde zondag door het jaar

24/02/2019: Zevende zondag door het jaar

 

MAART 2019

03/03/2019:  Achtste zondag door het jaar

10/03/2019: Eerste zondag van de veertigdagentijd

17/03/2019: Tweede zondag van de veertigdagentijd

24/03/2019: Derde zondag van de veertigdagentijd

31/03/2019: Vierde zondag van de veertigdagentijd

 

APRIL 2019

07/04/2019: Vijfde zondag van de veertigdagentijd

14/04/2019: Palmzondag of Passiezondag

PAASTRIDUÜM:

21/04/2019: Paaszondag

 28/04/2019: Tweede Paaszondag

MEI 2019

05/05/2019: Derde Paaszondag

12/05/2019: Vierde Paaszondag

19/05/2019: Vijfde Paaszondag

26/05/2019: Zesde Paaszondag

 30/05/2019: Hemelvaart van de Heer

 

junI 2019

02/06/2019: Zevende Paaszondag

09/06/2019: Pinksteren

16/06/2019: Feest van de Heilige Drie-eenheid

20/06/2019: Sacramentsdag
Keuze op zondag na de Heilige Drie-eenheid tussen deze lezingen of de lezingen van de volgende gewone zondag door het jaar

 • Eerste lezing: Deuteronomium. 8, 2-3.14b-16a
 • Tweede lezing: 1 Korintiërs 10,16-17
 • Evangelielezing: Johannes 6,51-58
 • Ingesproken lezingen
 • Commentaar: /

../../....: Negende zondag door het jaar

../../....: Tiende zondag door het jaar

../../....: Elfde zondag door het jaar

23/06/2019: Twaalfde zondag door het jaar

24/06: Geboorte van Johannes de doper
Vervangt de gewone zondag door het jaar wanneer 24 juni op een zondag valt

 • Eerste lezing: Jesaja 49,1-6.
 • Tweede lezing: Handelingen 13,22-26
 • Evangelielezing: Lucas 1,57-66.80
 • Ingesproken lezingen
 • Commentaar: Verkondig het Rijk Gods!

29/06:Feest van de Heilige Petrus en Paulus
Vervangt de gewone zondag door het jaar wanneer 29 juni op een zondag valt

 • Eerste lezing: Handelingen 12,1-11
 • Tweede lezing: Timoteüs 4,6-8.17-18
 • Evangelielezing: Matteüs 16,13-19
 • Ingesproken lezingen
 • Commentaar: Bevlogen leiderschap

30/06/2019: Dertiende zondag door het jaar

 

JULI 2019

07/07/2019: Veertiende zondag door het jaar

14/07/2019: Vijftiende zondag door het jaar

21/07/2019: Zestiende zondag door het jaar

28/07/2019: Zeventiende zondag door het jaar

 

AUGUSTUS 2019

04/08/2019: Achttiende zondag door het jaar

06/08: Gedaanteverandering van de Heer
Vervangt de gewone zondag door het jaar wanneer 6 augustus op een zondag valt

 • Eerste lezing: Daniël 7,9-10.13-14
 • Tweede lezing: 2 Petrus 1,16-19
 • Evangelielezing: Matteüs 17,1-9
 • Ingesproken lezingen
 • Commentaar: /

11/08/2019: Negentiende zondag door het jaar

15/08: Feest van Maria Tenhemelopneming

 • Eerste lezing: Openbaring 11,19a; 12,1-6a.10b
 • Tweede lezing; Korintië 15, 20-26
 • Evangelielezing: Lucas 1,39-56
 • Ingesproken lezingen
 • Commentaar: /

18/08/2019: Twintigste zondag door het jaar

25/08/2019: Eenentwintigste zondag door het jaar

 

SEPTEMBER 2019

01/09/2019: Tweeëntwintigste zondag door het jaar

08/09/2016: Drieëntwintigste zondag door het jaar

14/09: Feest van Kruisverheffing
Ter vervanging van de gewone zondag door het jaar als de 14deseptember op een zondag valt

15/09/2019: Vierentwintigste zondag door het jaar

22/09/2019: Vijfentwintigste zondag door het jaar

29/09/2019: Zesentwintigste zondag door het jaar

 

OKTOBER 2019

06/10/2019: Zevenentwintigste zondag door het jaar

13/10/2019: Achtentwintigste zondag door het jaar

20/10/2019: Negenentwintigste zondag door het jaar

27/10/2019: Dertigste zondag door het jaar

 

NOVEMBER 2019

01/11: Allerheiligen

02/11: Allerzielen

03/11/2019: Eenendertigste zondag door het jaar

09/11: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
Ter vervanging van de gewone zondag door het jaar als 9 november op een zondag valt

10/11/2019: Tweeëndertigste zondag door het jaar

17/11/2019: Drieëndertigste zondag door het jaar

24/11/2019: Feest van Christus Koning van het heelal

 

(A-B-C)

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.