B-cyclus Doopsel van de Heer

the-baptism-of-the-lord-2440455 bis © Dimitris Vetsikas via Pixabay

10 januari 2021

  • Eerste lezing: Jesaja 42, 1-4.6-7
  • Tweede lezing: Handelingen 10, 34-38
  • Evangelielezing: Marcus 1,7-11
  • Ingesproken lezingen
  • Commentaar: /

 JESAJA 42, 1-4.6-7

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
"Dit is mijn dienaar die Ik ondersteun,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep:
mijn geest stort Ik over hem uit,
gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren:
de verre kusten zien uit naar zijn leer."
"Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over u
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
Blinden zult gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten."

HANDELINGEN 10, 34-38

Uit de Handelingen der Apostelen

In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
"Nu besef ik pas goed,
dat er bij GOD geen aanzien van persoon bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden
toen Hij door Jezus Christus
de blijde boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen.
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe GOD Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want GOD was met Hem."

Marcus 1,7-11

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd predikte Johannes:
Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.'
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel:
'Gij zijt mijn Zoon,
mijn veelgeliefde;
in U heb Ik welbehagen.'

PDF-bestand van deze lezingen

 

INGESPROKEN LEZINGEN

 

 

 

volg ons

over deze blog

Deze blog gaat op zoek naar de betekenis van Bijbelteksten.

In onze artikels wijzen we vaak de weg naar meer informatie die te vinden is in het Bijbelhuis.

Hier leest u ook artikels over onze bijzondere programmatie of evenementen.

Breng deze pagina regelmatig een bezoekje. Je vindt hier geregeld nieuwe teksten.

Jean Bastiaens, directeur van Bijbelhuis Zevenkerken.