Oorsprongsverhalen (Genesis 1-11)

Inleidende brief van pr. Frans Essel

VRAGEN BIJ DE OORSPRONGSVERHALEN

VRAAG 1

Waarom is het belangrijk het boek Genesis te lezen? En wat is met name de betekenis van het deel dat aan Abraham voorafgaat - de Oorsprongsverhalen (Gen. 1-11) - in het geheel van dit eerste Bijbelboek? (belang en betekenis Genesis 1-11)

VRAAG 2

Hoe lees je de Scheppingsverhalen (Gen. 1-3)? Hoe zijn die opgebouwd? Hoe is hun relatie tot hedendaagse bevindingen in de wetenschap en de geschiedenis? (betekenis van de Scheppingsverhalen: Genesis 1-3)

Voorlopig BESLUIT

We zien dat het hier uiteindelijk gaat om relatie. In wat volgt staan we stil bij de drie fundamentele relaties van het menselijk bestaan: de relatie met God, met de medemens en met de aarde. (besluit van de eerste 2 hoofdstukken)

VRAAG 3

Eerst staan we stil bij de vraag: wat zeggen deze teksten over God? Welk beeld van God wordt hier geschetst? (Godsbeeld in de Scheppingsverhalen)

VRAAG 4

Vervolgens stellen wij ons de vraag wat deze teksten ons zeggen over de mens, zijn vrijheid, zijn roeping, zijn opdracht. Welk mensbeeld komt hier naar voor? (mensbeeld in de Scheppingsverhalen)

VRAAG 5

Welke relatie hebben wij daardoor tot de natuur? Hier komt de ecologische problematiek nog meer aan bod. (ecologie in de Scheppingsverhalen)

VRAAG 6

Tenslotte staan we stil bij de vraag hoe onze relatie tot onze medemens er nu uitziet en focussen we op de menselijke verantwoordelijkheid en solidariteit. Hierbij komen ook Genesis 4-11 aan bod. (medemens, verantwoordelijkheid en solidariteit in de Oorsprongsverhalen)

 

Bijlagen BIJ DE OORSPRONGSVERHALEN

Bijlage 1

 

BIJLAGE 2

 

BIJLAGE 3

 

BIJLAGE 4

 

BIJLAGE 5

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »