Onderwijs

Beste godsdienstleerkrachten,                                                                                    

Enkele jaren geleden is priester Frans Essel, voormalig inspecteur-adviseur Godsdienstonderwijs, begonnen met het aanbieden van achtergronden bij Bijbelse teksten ten behoeve van het middelbaar Godsdienstonderwijs.

Op onze website vindt u heel wat bruikbaar materiaal.

Na enkele jaren is Frans met zijn project verhuisd naar de Thomaswebsite. Hij schreef de volgende toelichting bij zijn werk dat u ook hier op onze site gepubliceerd vindt:

“Vertrekkend vanuit  leerplan, doelstellingen en ingrediënten van een bepaald jaar wil ik via onze website jullie graag achtergrondinformatie bezorgen bij boeiende Bijbelteksten. Soms vragen de in het leerplan voorgestelde Bijbelteksten goede achtergrondinformatie. Met dit project wil ik een bijdrage leveren om  deze inhoudelijk te ontvouwen. Dat maakt geschikte kansen om er in de les mee om te gaan groter. Weet: het zijn geen didactisch uitgewerkte lessen, maar wel een inhoudelijke hulp bij de voorbereiding ervan. Ik beperk me dus tot Bijbelse input. Op de website van ‘Thomas’ vinden jullie tal van impulsen. Hier gaat het enkel om het inhoudelijk ontsluiten van Bijbelse impulsen. Mijn voorkeur gaat uit naar grotere tekstgehelen, zoals ook in de inleiding van de leerplannen voor het secundair onderwijs wordt voorgesteld. Voor het basisonderwijs kan een website als ‘Bijbel in 1000 seconden’ een goede hulp zijn.

Zo starten we bij de Oorsprongsverhalen uit Genesis 1-11 voor de derde graad.  Vertrekkend vanuit ‘vragen’ zie je hoe je via tal van snelkoppelingen telkens kunnen doorklikken naar de info die voor jou het meest waardevol is. Daarna komt het Marcusevangelie aan bod, de parabelverhalen en de wonderverhalen, telkens aansluitend bij het leerplan. Van daaruit worden regelmatig nieuwe projecten opgestart. Dit alles vind je door de tegels bij ‘Onderwijs’ aan te klikken.

Op de achtergrond komen de bekende hermeneutische vragen uiteraard ook aan bod: Hoe lees je eigenlijk in de Bijbel? Hoe ontsluit je een verhaal? Hoe komt een evangelie tot spreken? Hoe helpt de kennis van het literaire genre bij het ontsluiten van de betekenis van een tekst? Wat is de betekenis en ‘de waarheid’ van een verhaal? Daarbij geef ik ook aan welke interessante links er zijn met de multimediale tentoonstelling in het Bijbelhuis Zevenkerken bij Brugge of met ons vormingsaanbod.”

Wilt u meer weten over het vervolg van dit project, dan kunt u contact opnemen met Frans Essel:  frans.essel@telenet.be.

U bent uiteraard ook altijd van harte welkom voor een kennismaking met Bijbelhuis Zevenkerken, waar we heel wat te beiden hebben voor initiatie in de wereld van de Bijbel. Talloze jongeren zijn al bij ons langs geweest!

Jean Bastiaens, directeur Bijbelhuis Zevenkerken
jean.bastiaens@bijbelhuiszevenkerken.be

 

Vragen en antwoorden bij de oorsprongsverhalen, Genesis 1-11, met verwijzingen naar de leerplannen en de multimediale tentoonstelling in het Bijbelhuis.   meer informatie »
Een studie van het Markusevangelie in de vorm van vraag en antwoord met verwijzingen naar de leerplannen en de multimediale tentoonstelling in het Bijbelhuis.   meer informatie »
Een studie van de parabels van Jezus in de vorm van vraag en antwoord met verwijzingen naar de leerplannen en de multimediale tentoonstelling in het Bijbelhuis.   meer informatie »
Een studie van de roepingsverhalen uit de Bijbel in de vorm van vraag en antwoord met verwijzingen naar de leerplannen en de multimediale tentoonstelling in het Bijbelhuis.   meer informatie »

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »