Vormselgroepen

Ook vormelingen zijn heel welkom in Bijbelhuis Zevenkerken, al dan niet met hun ouders.

 

Het Bijbelhuis heeft een uitgebreid aanbod aan activiteiten bestemd voor groepen met vormelingen.

(download hier de folder)

 

Bezoek  aan de interactieve tentoonstelling

 • Interactieve rondleiding in de tentoonstelling op maat van de jongeren. Deze rondleiding is een inhoudelijke voorbereiding op het vormsel, met accent op Jezus en op het feest van Pinksteren.
 • Zoektocht met audiofoon in de tentoonstelling op maat van de vormelingen en met focus op het vormsel.
 • Verkondiging in de ruimte van de schepping: Wat betekent het dat God niet alleen de wereld maar ook mij geschapen heeft (‘naar zijn beeld’)?
 • Bij wijze van verdieping, samen de vragen en antwoorden van de zoektocht overlopen. (10’), dit in de ruimte van de schepping of boven in een van de mediazalen.
 • Nota bene: de vormelingen kunnen ook individueel met hun ouders op bezoek komen.  Op woensdag of zondag van 14.00 u. tot 17.00 u. in de periode 1 maart tot 1 november. Het is handig om 1 ½ uur te voorzien voor dit bezoek. Wij bieden u graag een zoektocht aan.

 

Symbolen van het vormsel

Op basis van filmfragmenten over het Johannesevangelie ‘Gospel of John’. Die film volgt louter de tekst van het evangelie zelf. Er worden een viertal fragmenten bekeken en interactief besproken:

1. Jezus, Licht voor deze wereld, komt naar Johannes om zich door hem te laten dopen. Johannes doopt bij wijze van onderdompeling. Wanneer Jezus gedoopt wordt, ontvangt hij de Geest.

==> Gesprek over het doopsel

2. Jezus legt de handen op bij zijn leerlingen (Joh 17)

==> Gesprek over het bidden

3. Jezus wordt gezalfd door Maria, de zus van Lazarus

==> Gesprek over de barmhartige Samaritaan en de zalving van een gewonde man

==> Gesprek over de zalving

4. De voetwassing

==> Gesprek over gevormd en gezonden worden.

 

Godly Play

Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie en vertrouwt op de kracht van de Bijbelse verhalen. Het spelen en vertellen van die verhalen is een fundamenteel onderdeel van deze vertelvorm. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van mooi materiaal. Godly Play is gebaseerd op het geloof en het vertrouwen dat iedereen, in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven. Godly Play reikt een taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven. Ze combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal. Godly Play voedt en inspireert het groeien in geloof en helpt jong en oud om in dialoog met de christelijke traditie een geïntegreerd en doorleefd antwoord te geven op zingevingsvragen.

Momenteel kan er een keuze gemaakt worden uit volgende verhalen:

 • Heilige verhalen: - De Schepping  - De ark  en de vloed

                                         - De Heilige Familie - De grote familie

                                         - De uittocht - De Ballingschap en terugkeer

                                         - De tien beste wegen - De profeet Jona

                                         - Paulus verandert  - Paulus reizen en brieven

 • De parabels:   - De Goede Herder - De barmhartige Samaritaan

                                     - De kostbare parel - De zaaier

                                     - Het mosterdzaadje  - Het zuurdesem

 • Liturgische verhalen:   - De cirkel van het Kerkelijk jaar

                                                 - De Advent I tot IV  - Het mysterie van Kerstmis

                                                 - De doop  - De Eucharistie

                                                 - De gezichten van Pasen  - Het mysterie van Pasen

                                                 - Het mysterie van Pinksteren

 

Bijbels ganzenbord 

Een catechetisch spel waarbij de vormelingen de Bijbel ontdekken als een boek vol verhalen, waarin ze dingen kunnen leren opzoeken.

Vijf invalshoeken: 

1. Noach en de regenboog: Gods verbond met de schepping.

2. Mozes en de tien geboden: Gods verbond met zijn volk.

3. Elia in de woestijn: God draagt zorg voor zijn profeten.

4. Jezus in de woestijn: Jezus overwint het kwade.

5. Jezus verrijst uit de doden: Pasen als het feest bij uitstek. 

Wij begeleiden graag voor u dit competitief spel, waarbij de jongeren opgedeeld worden in vier of vijf groepjes. Min. per twee/max. per vijf krijgen ze een, aan hun leeftijd aangepaste Bijbel met foto’s waarin ze de juiste antwoorden kunnen vinden.

 

Bijbelquiz aan de pc

 • Een quiz met 30 vragen: ‘Gemakkelijke vragen over het Nieuwe Testament’.
 • De jongeren zitten per drie of vier aan één pc en overleggen samen over het juiste antwoord, dat ze vervolgens aanvinken.
 • Nadat alle vragen zijn beantwoord, bekijken de jongeren hun score op de pc.
 • Daarna worden de vragen samen overlopen.  Elke vraag wordt kort toegelicht door de begeleider bij wijze van Bijbelse verkondiging.

 

Spirituele wandeling met opdrachten in het Abdijbos

 • Voorzie één of meerdere begeleiders afhankelijk van de grote van de groep. 
 • Er is een opdrachtenboekje voorzien voor de begeleiders waarin elke opdracht voldoende is uitgewerkt zodat de vormelingen een rustige inspirerende wandeling kunnen maken.
 • De vormelingen wandelen per twee of alleen afhankelijk van de opdracht.
 • Er zijn ook enkele korte bezinnende groepsmomenten opgenomen in het geheel.

NB. Deze wandeling kan ook op aanvraag door ons begeleid worden.

 

Het Bijbelhuis organiseert een programma in samenwerking met de Abdij:

 • Bezoek aan de Abdijkerk.
 • DVD over het leven van de monniken.
 • Gespreksronde  

 

Praktische info

Hieronder enkele suggesties voor mogelijke invullingen voor een bezoek + overzicht van de prijzen. Elke activiteit neemt minstens 5 kwartier in beslag, hou daar aub rekening mee in de planning. Voorzie ook wisseltijd.

voorbeeld 1: 40 vormelingen komen een voormiddag naar het Bijbelhuis:
1ste shift: 09.00 u. tot 10.15 u.
==> 20 vormelingen bezoeken de tentoonstelling: een korte rondleiding, zoektocht + antwoorden overlopen
==> 20 vormelingen spelen het Bijbels Ganzenspel in de bovenzaal
Korte pauze met wissel van de groepen
2de shift: 10.30 u. tot 11.45 u.

voorbeeld 2: 80 vormelingen komen voor een dag Zevenkerken:
1ste shift: 09.30 u. tot 10.45 u.
==> 20 vormelingen bezoeken de tentoonstelling: een korte rondleiding, zoektocht + antwoorden overlopen
==> 20 vormelingen voor een Godly Play sessie in de Godly Play ruimte
==> 20 vormelingen programma met de Abdij: Kerkbezoek + DVD over het gemeenschapsleven en een gespreksronde
==> 20 vormelingen doen een natuurwandeling met opdrachten
2de shift: 11.00 u. tot 12.15 u. met doorschuiven van de groepen
Pauze in de Bistro: 12.30 u. tot 13.30 u. Men kan er een eigen picknick gebruiken. Een consumptie per persoon is wel verplicht. Dit kan elke dag maar niet op zondag. Vooraf reserveren is wel noodzakelijk.
3de shift: 13.30 u. tot 14.45 u. met doorschuiven van de groepen
4de shift: 15.00 u. tot 16.15 u.
Einde om 16.30 u.

 

Er zijn ook andere combinaties mogelijk met bv. ‘Bijbels Ganzenbord’ -Bijbelquiz aan de pc's’ - ‘Symbolen van het vormsel’. Maar u kan ook een bovenzaal huren om een eigen aanbod te doen, bv. bezinning en gebed, kringgesprek enz.

 

Prijzen: alle prijzen zijn gerekend per vormeling

Tentoonstelling + audiofoon = € 4 (prijs voor vormelingen- intro inbegrepen)

Zoektocht = € 0,50/boekje (er is mogelijkheid om zelf de boekjes aan te maken)

Godly Play Sessie = gemiddeld € 5 (afhankelijk van het gekozen verhaal)

Activiteit in bovenzaal: bv. Bijbels Ganzenbord, film etc. = € 2 (dit enkel in combinatie met de tentoonstelling)

Bezoek abdij = € 2

Spirituele wandeling = € 2 begeleiding inbegrepen (als u die zelf begeleidt, zijn er geen kosten).

Eigen activiteit in een van de twee bovenzalen van het Bijbelhuis: kostprijs is de huur van de zaal afhankelijk van de duur van de activiteit.

Consumptie in de bistro ongeveer € 2 + eigen boterhammen. Dit kan elke dag behalve op zondag. Vooraf reserveren noodzakelijk.

De Hoeve kan ook afgehuurd worden voor een eigen activiteit. Dit dient vooraf gereserveerd te worden op het centrale nummer: 050 40 61 80 of via mail naar beheerder@abdijzevenkerken.be

Voor een programma op maat van uw groep: neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee en helpen u verder.
Informatie: info@bijbelhuiszevenkerken.be of 050 30 04 79
www.bijbelhuiszevenkerken.be

(Download hier de folder)

Voor een programma op maat van uw groep: neem gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee en helpen u verder.

Informatie: info@bijbelhuiszevenkerken.be of 050 30 04 79

www.bijbelhuiszevenkerken.be

 

Aanvraagformulier

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Wij nemen daarna contact op met u.

Gelieve de naam van de parochie in te vullen.
Gelieve de naam van de gemeente in te vullen.
Gelieve uw naam in te vullen.
Gelieve uw telefoonnummer in te vullen.
Gelieve uw e-mail te controleren.
Deze datum is reeds voorbij, gelieve een nieuwe datum te selecteren.
Gelieve een keuze te maken.
Gelieve een keuze te maken.

Er is een fout opgetreden, de e-mail werd niet verstuurd.
Bedankt voor uw aanvraag.

Gelieve het formulier correct in te vullen.

Ons tijdschrift voor Bijbel en Liturgie

Viermaal per jaar verschijnt Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken. Dit tijdschrift gaat dieper in op de relatie tussen Bijbel en liturgie. Daarbuiten komen ook andere bijdragen over de Bijbel aan bod. Leden van de redactie...  lees meer »

Lectionarium

Op zoek naar een zondagslezing of commentaar? Wekelijks kunt u op onze blog terecht voor tekst, audio en commentaar. Hier vindt u het archief, De "lees meer" knop brengt u naar de lezing van de komende week.  lees meer »

Waken met de psalmen - Benoît Standaert OSB

Een psalmodie of nachtwake met psalmen is een ascetische praktijk die vandaag terug aanspreekt. Psalmodiëren is immers opstijgen naar herstel, naar bevrijding, naar redding, naar messiaanse vervulling, naar vrede. Pater Benoît Standaert en Hilde Laureys hebben voor ons de psalmen ingesproken. Ze werken met het hele psalterium over één week gespreid...  lees meer »