https://bijbel.eo.nl/bijbel/johannes/18?lightbox=true

Bijbel Johannes 18: Het Verhaal Van De Arrestatie Van Jezus

Bijbel Johannes 18 is het verhaal van de arrestatie van Jezus. Het verhaal begint met Jezus en zijn discipelen die in de Hof van Gethsemane zijn. Judas, een van de discipelen, komt met een groep soldaten en tempelwachters om Jezus te arresteren. Jezus vraagt wie ze zoeken, en wanneer ze antwoorden dat ze Jezus zoeken, zegt hij: “Ik ben het.” Vervolgens pakken de soldaten Jezus op en brengen hem naar de hogepriester Kajafas voor een verhoor.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op het verhaal van Bijbel Johannes 18 en de betekenis ervan bespreken. We zullen de gebeurtenissen stap voor stap doornemen en de theologische implicaties van deze gebeurtenissen bespreken.

Het verhaal van de arrestatie van Jezus begint in de Hof van Gethsemane. Jezus is daar met zijn discipelen, en hij weet dat zijn arrestatie nabij is. Hij gaat bidden en vraagt zijn discipelen om met hem te waken. Terwijl Jezus bidt, valt een van de discipelen in slaap. Jezus waarschuwt hem en zegt: “Kan je dan niet een uur met me waken?” Dit gebeurt drie keer, en Jezus blijft bidden terwijl zijn discipelen slapen.

Dan arriveert Judas met een groep soldaten en tempelwachters om Jezus te arresteren. Judas kust Jezus om hem te verraden, en de soldaten pakken Jezus op. Een van de discipelen trekt zijn zwaard en slaat een slaaf van de hogepriester, maar Jezus zegt tegen hem: “Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.” Jezus begrijpt dat zijn arrestatie de vervulling is van de profetieën in de Bijbel, en hij geeft zichzelf over.

De soldaten brengen Jezus naar de hogepriester Kajafas, waar hij wordt verhoord. Petrus volgt Jezus naar het huis van Kajafas en wacht daar buiten. Drie keer ontkent Petrus dat hij Jezus kent, en dan kraait er een haan. Petrus herinnert zich wat Jezus hem had voorspeld en begint te huilen.

Jezus wordt vervolgens naar Pilatus gebracht, de gouverneur van Judea. Pilatus vraagt Jezus of hij de koning van de Joden is, en Jezus antwoordt: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.” Pilatus wil Jezus vrijlaten, maar de menigte blijft schreeuwen om zijn kruisiging. Pilatus wast zijn handen in onschuld en laat Jezus kruisigen.

De arrestatie en het proces van Jezus hebben diepe theologische implicaties. Jezus wist dat zijn arrestatie en kruisiging de vervulling waren van de profetieën in de Bijbel en dat het de wil van God was. Hij gaf zichzelf vrijwillig over om de weg te effenen voor onze verlossing. Jezus’ bereidheid om te lijden en te sterven voor ons toont ons de onvoorstelbare liefde van God voor ons.

FAQs

1. Wat is de Hof van Gethsemane?
De Hof van Gethsemane is een tuin aan de voet van de Olijfberg in Jeruzalem. Het is de plaats waar Jezus bad voordat hij werd gearresteerd.

2. Wie was Judas?
Judas was een van de discipelen van Jezus. Hij verraadde Jezus door hem te kussen en aan de soldaten te wijzen.

3. Wie was Kajafas?
Kajafas was de hogepriester van de Joodse tempel in Jeruzalem tijdens de tijd van Jezus.

4. Wat is de betekenis van de kruisiging van Jezus?
De kruisiging van Jezus is de manier waarop God ons verlost van onze zonden. Jezus gaf zijn leven vrijwillig op voor ons, en door zijn dood en opstanding kunnen wij vergeving en eeuwig leven ontvangen.

5. Waarom ontkende Petrus Jezus?
Petrus ontkende Jezus uit angst voor zijn eigen leven. Hij was bang dat hij ook gearresteerd zou worden als hij toegaf dat hij Jezus kende.

In conclusie, Bijbel Johannes 18 vertelt het verhaal van de arrestatie van Jezus. Het verhaal heeft diepe theologische implicaties en toont ons de onvoorstelbare liefde van God voor ons. Door zijn bereidheid om te lijden en te sterven voor ons, heeft Jezus de weg geëffend voor onze verlossing. We moeten ons herinneren dat we door middel van Jezus vergeving en eeuwig leven kunnen ontvangen.