Advent: wat is het en wat wordt er gevierd?

Advent: Wat is het en wat wordt er gevierd?

Advent is een periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis en het is een belangrijke tijd van het jaar voor christenen over de hele wereld. Gedurende deze periode bereiden mensen zich voor op de geboorte van Jezus Christus en vieren ze de aankomst van God in de wereld. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat Advent is en wat er tijdens deze periode wordt gevierd.

Wat is Advent?

Advent is een Latijns woord dat “komst” betekent. Het markeert de komst van Jezus Christus in de wereld. Het begint op de vierde zondag voor Kerstmis en eindigt op Kerstavond. Gedurende deze periode bereiden christenen zich voor op de komst van Jezus Christus.

De Adventsperiode duurt vier weken en elke week wordt een kaars aangestoken op een Adventskrans. Elke kaars vertegenwoordigt een aspect van de komst van Jezus Christus. De eerste kaars staat voor hoop, de tweede kaars staat voor vrede, de derde kaars staat voor vreugde, en de vierde kaars staat voor liefde. Op Kerstavond wordt de laatste kaars aangestoken om de geboorte van Jezus Christus te vieren.

Wat wordt er gevierd tijdens Advent?

Tijdens Advent vieren christenen de komst van Jezus Christus en bereiden ze zich voor op zijn geboorte op Kerstavond. Er zijn verschillende tradities en gebruiken die geassocieerd worden met Advent. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste:

1. Adventskrans – Een Adventskrans is een krans gemaakt van groenblijvende takken en versierd met vier kaarsen. Elke kaars vertegenwoordigt een aspect van de komst van Jezus Christus. De kaarsen worden aangestoken op elke zondag in de Adventsperiode.

2. Adventskalender – Een Adventskalender is een kalender die de dagen tot Kerstmis aftelt. Op elke dag van de Adventskalender is er een vakje waarachter een klein cadeautje of chocolaatje verstopt zit.

3. Kerststal – Een Kerststal is een scène die de geboorte van Jezus Christus uitbeeldt. Het bevat een kribbe, Maria, Jozef, de drie wijzen, herders en dieren.

4. Kerstliederen – Tijdens Advent worden er traditionele kerstliederen gezongen, die de geboorte van Jezus Christus vieren.

5. Adventsretraites – Veel kerken bieden Adventsretraites aan, waarbij mensen vieringen en gebeden bijwonen om zich voor te bereiden op de komst van Jezus Christus.

FAQs

1. Wat is het doel van Advent?

Het doel van Advent is om christenen voor te bereiden op de komst van Jezus Christus en zijn geboorte op Kerstavond te vieren.

2. Wat is een Adventskrans?

Een Adventskrans is een krans gemaakt van groenblijvende takken en versierd met vier kaarsen. Elke kaars vertegenwoordigt een aspect van de komst van Jezus Christus.

3. Wat is een Adventskalender?

Een Adventskalender is een kalender die de dagen tot Kerstmis aftelt. Op elke dag van de Adventskalender is er een vakje waarachter een klein cadeautje of chocolaatje verstopt zit.

4. Wat is een Kerststal?

Een Kerststal is een scène die de geboorte van Jezus Christus uitbeeldt. Het bevat een kribbe, Maria, Jozef, de drie wijzen, herders en dieren.

5. Wat zijn Adventsretraites?

Adventsretraites zijn vieringen en gebeden die kerken aanbieden om mensen voor te bereiden op de komst van Jezus Christus.

Conclusie

Advent is een belangrijke periode voor christenen over de hele wereld. Het markeert de komst van Jezus Christus in de wereld en bereidt mensen voor op zijn geboorte op Kerstavond. Tijdens Advent worden verschillende tradities en gebruiken gevolgd, zoals het aansteken van de kaarsen op de Adventskrans en het zingen van kerstliederen. Het is een tijd van hoop, vrede, vreugde en liefde en biedt een gelegenheid om te reflecteren op de betekenis van Kerstmis.