2 Samuel 21 ©

2 Samuel 21 ©: Het Verhaal Achter De Strijd Tussen David En De Filistijnen

De Bijbel is een verzameling van boeken die door verschillende auteurs zijn geschreven en die verschillende onderwerpen behandelen. Het boek 2 Samuel is een van de boeken in de Bijbel en vertelt het verhaal van David, de tweede koning van Israël. In 2 Samuel 21 © wordt het verhaal verteld van de strijd tussen David en de Filistijnen. Dit artikel gaat dieper in op dit verhaal en legt uit wat de betekenis ervan is.

Inleiding

2 Samuel 21 © vertelt het verhaal van een hongersnood die drie jaar duurt en die veroorzaakt wordt door een zonde die begaan is door Saul, de vorige koning van Israël. David vraagt aan God wat de oorzaak is van deze hongersnood en krijgt te horen dat het komt door de zonde van Saul en zijn familie. David vraagt aan de Gibeonieten wat hij kan doen om de hongersnood te stoppen en zij vragen om zeven mannen uit het huis van Saul die aan hen uitgeleverd moeten worden. David stemt hiermee in en geeft de zeven mannen aan de Gibeonieten. De Gibeonieten hangen de zeven mannen op en de hongersnood stopt.

Begrip van de tekst

Om de betekenis van 2 Samuel 21 © te begrijpen, moeten we kijken naar de historische context van het verhaal. De Gibeonieten waren een volk dat vroeger in Kanaän woonde en dat door bedrog een verbond met Israël had gesloten. Toen Saul koning was, had hij een groot aantal Gibeonieten gedood. Dit was een zonde tegen God en tegen het verbond dat Israël met de Gibeonieten had gesloten. Door deze zonde was er een vloek over het land gekomen, die zich manifesteerde in de vorm van een hongersnood.

David begreep dat deze hongersnood een teken was van de woede van God en hij vroeg aan God wat de oorzaak ervan was. God maakte duidelijk dat de zonde van Saul en zijn familie de oorzaak was van de hongersnood. David vroeg aan de Gibeonieten wat hij kon doen om de hongersnood te stoppen en zij vroegen om zeven mannen uit het huis van Saul die aan hen uitgeleverd moesten worden. Het was voor David een moeilijke keuze om deze mannen uit te leveren, maar hij begreep dat het nodig was om de zonde van Saul te verzachten en de vloek over het land op te heffen.

Betekenis van de tekst

De betekenis van 2 Samuel 21 © is tweeledig. Ten eerste toont het aan dat God heilig is en dat Hij zonde niet onbestraft laat. Saul had gezondigd tegen God en tegen het verbond dat Israël met de Gibeonieten had gesloten. Zijn zonde had de vloek over het land gebracht en daarom moest er een offer gebracht worden om deze vloek op te heffen.

Ten tweede laat het verhaal zien hoe belangrijk het is om trouw te zijn aan verbonden en beloften die we maken. Saul had een verbond gesloten met de Gibeonieten en had deze belofte gebroken door hen te doden. Dit had niet alleen gevolgen voor hem en zijn familie, maar ook voor het land van Israël. David begreep dat het belangrijk was om deze belofte te herstellen en hij leverde de zeven mannen uit om de vloek over het land op te heffen.

Conclusie

2 Samuel 21 © is een verhaal over de gevolgen van zonde en het belang van het nakomen van beloften en verbonden. Het laat zien dat God heilig is en dat Hij zonde niet onbestraft laat. Het laat ook zien hoe belangrijk het is om trouw te zijn aan verbonden en beloften die we maken. David begreep dit en leverde de zeven mannen uit om de vloek over het land op te heffen. Dit verhaal herinnert ons eraan dat we altijd moeten streven naar trouw en integriteit in alles wat we doen.

FAQs

1. Wie was Saul?

Saul was de eerste koning van Israël. Hij werd gekozen door God om het volk te leiden, maar hij beging zonde tegen God en tegen het volk. Hij werd later vervangen door David als koning.

2. Wie waren de Gibeonieten?

De Gibeonieten waren een volk dat vroeger in Kanaän woonde. Ze sloten een verbond met Israël door middel van bedrog en werden daarom beschermd door Israël. Toen Saul koning was, had hij een groot aantal Gibeonieten gedood.

3. Hoe lang duurde de hongersnood?

De hongersnood duurde drie jaar.

4. Waarom moesten de zeven mannen uitgeleverd worden?

De zeven mannen moesten uitgeleverd worden omdat Saul gezondigd had tegen God en tegen het verbond dat Israël met de Gibeonieten had gesloten. Het uitleveren van de zeven mannen was bedoeld om deze zonde te verzachten en de vloek over het land op te heffen.

5. Wat is de boodschap van 2 Samuel 21 ©?

2 Samuel 21 © laat zien dat God heilig is en dat Hij zonde niet onbestraft laat. Het verhaal herinnert ons eraan dat we altijd moeten streven naar trouw en integriteit in alles wat we doen.