2 Kronieken 35 ©

2 Kronieken 35: Het Feest van Pesach

Introductie

2 Kronieken 35 vertelt over het feest van Pesach, ook wel bekend als het Joodse Pasen. Het feest wordt gevierd ter herinnering aan de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Het was een belangrijk feest voor de Israëlieten en werd elk jaar gevierd op de veertiende dag van de eerste maand van de Joodse kalender. Het was een tijd van dankbaarheid en herinnering aan de wonderen die God had verricht om hen te bevrijden uit de slavernij.

De voorbereidingen voor het feest van Pesach

De koning van Juda, Josia, besloot om het feest van Pesach te vieren op een manier die nog nooit eerder was gedaan. Hij zorgde ervoor dat het altaar werd gereinigd en dat de priesters werden opgeleid om de offers te brengen. Hij gaf ook opdracht om de tempel te herstellen en te versieren voor het feest.

De koning nodigde ook alle Israëlieten uit om naar Jeruzalem te komen en het feest van Pesach te vieren. Hij zorgde voor de financiële middelen om de offers te kopen en de priesters te betalen die de offers zouden brengen. De Israëlieten waren opgewonden om het feest van Pesach te vieren en kwamen in grote aantallen naar Jeruzalem.

Het feest van Pesach

Op de veertiende dag van de eerste maand werden de offers gebracht en werd het feest van Pesach gevierd. Het was een tijd van vreugde en dankbaarheid. De priesters brachten de offers terwijl de Levieten zongen en muziek maakten. De koning en het volk offerden ook hun eigen giften aan de Heer.

Na de offers werd het Pesachlam gegeten, gevolgd door het ongezuurde brood en de bittere kruiden. Het was een tijd van herinnering aan de uittocht uit Egypte en hoe God hen had bevrijd uit de slavernij.

Conclusie

Het feest van Pesach was een belangrijk feest voor de Israëlieten. Het was een tijd van dankbaarheid en herinnering aan de wonderen die God had verricht om hen te bevrijden uit de slavernij. De koning van Juda, Josia, zorgde voor de voorbereidingen en nodigde alle Israëlieten uit om naar Jeruzalem te komen en het feest van Pesach te vieren.

FAQs

1. Wat is het feest van Pesach?

Het feest van Pesach is een Joods feest ter herinnering aan de uittocht van de Israëlieten uit Egypte.

2. Wanneer wordt het feest van Pesach gevierd?

Het feest van Pesach wordt gevierd op de veertiende dag van de eerste maand van de Joodse kalender.

3. Wat zijn de voorbereidingen voor het feest van Pesach?

De voorbereidingen voor het feest van Pesach omvatten het reinigen van het altaar, het opleiden van de priesters, het herstellen en versieren van de tempel, het kopen van de offers en het betalen van de priesters.

4. Wat gebeurde er tijdens het feest van Pesach?

Tijdens het feest van Pesach werden offers gebracht, het Pesachlam gegeten, gevolgd door het ongezuurde brood en de bittere kruiden. Het was een tijd van herinnering aan de uittocht uit Egypte.

5. Waarom was het feest van Pesach belangrijk voor de Israëlieten?

Het feest van Pesach was belangrijk voor de Israëlieten omdat het hen herinnerde aan de wonderen die God had verricht om hen te bevrijden uit de slavernij in Egypte.