2 Koningen 18 ©

2 Koningen 18 ©: Een verhaal over een moedige koning

2 Koningen 18 is een van de meest fascinerende hoofdstukken in de Bijbel. Het vertelt het verhaal van koning Hizkia, een van de grootste koningen van het oude Israël. Dit hoofdstuk toont ons hoe Hizkia zich tot God wendt voor hulp en hoe God hem verhoort. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de gebeurtenissen in 2 Koningen 18 en hoe ze ons kunnen inspireren om ons eigen geloof te versterken.

Het verhaal van Hizkia

Hizkia was een koning van Juda en regeerde van 715 tot 686 voor Christus. Hij wordt beschreven als een rechtvaardige en godvrezende koning die zich afkeerde van de afgoderij die zijn voorgangers hadden gevolgd. In 2 Koningen 18:1-8 lezen we dat Hizkia de heidense altaren in de tempel van God vernietigde en de priesters beval om de tempel opnieuw te reinigen. Hij herstelde ook de viering van het Pascha en moedigde het volk aan om terug te keren naar de God van Israël.

Hizkia wordt bedreigd door de koning van Assyrië

In 2 Koningen 18:13-16 lezen we dat Hizkia wordt bedreigd door de koning van Assyrië, Sanherib. Sanherib had al verschillende andere koninkrijken veroverd en was vastbesloten om ook Juda onder de voet te lopen. Hij stuurde zijn leger naar Jeruzalem en eiste dat Hizkia zich overgaf. Hizkia weigerde echter om te buigen voor de Assyriërs en vertrouwde op God om hem te beschermen.

Hizkia wendt zich tot God voor hulp

In 2 Koningen 19:1-7 lezen we hoe Hizkia zich tot God wendde voor hulp. Hij bad tot God en vroeg Hem om zijn volk te redden van de Assyriërs. God hoorde zijn gebed en stuurde een profeet, Jesaja, om hem te verzekeren dat God zou ingrijpen.

God verslaat de Assyriërs

In 2 Koningen 19:35-37 lezen we hoe God ingreep en de Assyriërs vernietigde. Hij stuurde een engel die 185.000 Assyrische soldaten doodde in één nacht. De volgende ochtend vond Sanherib zijn leger dood en besloot hij om terug te keren naar Assyrië.

Hizkia’s nalatenschap

Na deze gebeurtenissen werd Hizkia een van de meest gerespecteerde koningen van Juda. Hij wordt beschreven als een man die trouw bleef aan God en die zijn volk terugbracht naar de juiste aanbidding van God. Zijn nalatenschap zou voortleven in de toekomstige generaties van Juda en zou hen inspireren om ook trouw te blijven aan God.

FAQs over 2 Koningen 18

1. Wie was Hizkia?

Hizkia was een koning van Juda die regeerde van 715 tot 686 voor Christus. Hij wordt beschreven als een rechtvaardige en godvrezende koning die zich afkeerde van de afgoderij die zijn voorgangers hadden gevolgd.

2. Wat gebeurde er in 2 Koningen 18?

2 Koningen 18 vertelt het verhaal van koning Hizkia en zijn strijd tegen de koning van Assyrië. Hizkia wendt zich tot God voor hulp en God verhoort zijn gebed door de Assyriërs te verslaan.

3. Waarom weigerde Hizkia om zich over te geven aan de Assyriërs?

Hizkia vertrouwde op God om hem te beschermen en weigerde om te buigen voor de Assyriërs. Hij geloofde dat God hem zou helpen als hij trouw bleef aan Hem.

4. Wat was Hizkia’s nalatenschap?

Hizkia wordt beschreven als een man die trouw bleef aan God en die zijn volk terugbracht naar de juiste aanbidding van God. Zijn nalatenschap zou voortleven in de toekomstige generaties van Juda en zou hen inspireren om ook trouw te blijven aan God.

5. Wat kunnen we leren van het verhaal van Hizkia?

We kunnen leren dat we ons tot God kunnen wenden voor hulp, zelfs in de moeilijkste tijden. We kunnen ook leren dat trouw blijven aan God ons kan beschermen tegen onze vijanden en ons kan leiden naar een beter leven.

Conclusie

2 Koningen 18 is een inspirerend verhaal over een moedige koning die vertrouwde op God in zijn strijd tegen zijn vijanden. Het toont ons hoe we ons tot God kunnen wenden voor hulp en hoe Hij ons kan helpen in onze moeilijkste tijden. Laten we ons laten inspireren door Hizkia’s voorbeeld en ons eigen geloof versterken door ons te richten op God.